Dela den här sidan: 

Medlemmar röstar under ett utskottsmöte 

Antalet ledamöter som ska ingå i Europaparlamentets tjugo utskott och två underutskott under den nya mandatperioden godkändes i en omröstning på onsdagen. På torsdag röstar ledamöterna vilka som ska sitta i vilka utskott. På torsdagen antogs listan över vilka ledamöter som sitter i vilka utskott.

Antalet ledamöter per utskott och underutskott, som röstat av ledamöterna:


Utrikesutskottet: 71 ledamöter (79 innan valet)


Utvecklingsutskottet: 28 (30)


Utskottet för internationell handel: 41 (31)


Budgetutskottet: 41 (45)


Budgetkontrollutskottet: 30 (31)


Utskottet för ekonomi- och valutafrågor: 61 (50)


Utskottet för sysselsättning och sociala frågor: 55 (50)


Utskottet för miljö-, folkhälsa- och livsmedelssäkerhet: 69 (71)


Utskottet för industrifrågor, forskning och energi:67 (61)


Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd: 40 (41)


Utskottet för transport och turism: 49 (47)


Utskottet för regional utveckling: 43 (50)


Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling: 45 (44)


Fiskeriutskottet: 25 (25)


Utskottet för kultur och utbildning: 31 (31)


Utskottet för rättsliga frågor: 25 (25)


Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor: 60 (60)


Konstitutionsutskottet: 25 (26)


Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män: 35 (35)


Framställningsutskottet: 35 (35)


Underutskottet för mänskliga rättigheter: 30 (31)


Underutskottet för säkerhet och försvar: 30 (31)


Regler för utskottens samansättning


Enligt parlamentets arbetsordning ska utskottet sättas samman så att de återspeglar hela parlamentets sammanställning. Partigrupperna får inte ha något annat antal ledamöter i ett utskott än den siffra som närmast motsvarar gruppens procentuella andel i hela parlamentet.


Medlemmar i de olika utskotten


På torsdagen beslutade parlamentet vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Den fullständiga listan över ordinarie ledamöter i alla utskott finns via länken till höger.
Inom kort kommer de politiska grupperna meddela vilka som är suppleanter i vilka utskott.