Dela den här sidan: 

Martin Schulz, efter att ha blivit vald till parlamentets talman 

Europaparlamentets ledamöter valde på tisdagsmorgonen Martin Schulz till talman för ytterligare en period på två och ett halvt år, det vill säga fram till januari 2017. Schulz kommer från Aachen i Tyskland och var även talman under den andra halvan av den förra mandatperioden. Han fick 409 ja-röster av totalt 723 avlagda röster i den första valomgången.

Martin Schulz är den första person någonsin som blivit omvald till posten som talman i Europaparlamentet.


I ett kort tal till kammaren strax efter valet sa han:


– Det är en särskild ära att bli omvald till talman. Jag kommer att ta den här uppgiften på största allvar, eftersom vi i parlamentet utgör den europeiska demokratins hjärta, med ansvar att anta lagar och se till att de genomförs. En majoritet av parlamentet drog tidigare slutsatsen att endast den vinnande kandidaten i EU-valet ska bli EU-kommissionens ordförande, och på så sätt blev det tyska ordet Spitzenkandidat ett ord i flera andra europeiska språk.


Martin Schulz betonade att parlamentets ledamöter ska "kräva att de som bedriver handel med EU bör respektera rättsstatsprincipen, inte principen om den starkastes rätt. Om EU skyddar folket kommer vi att vinna tillbaka deras förtroende, oavsett varifrån de kommer eller vilket kön de har. Reglerna om respekt och mänsklig värdighet bör vara rättesnöret för allt vi gör och jag vet att en överväldigande majoritet delar den här synen. Låt oss arbeta och föra en konstruktiv debatt!"


Röstsiffror


Enligt parlamentet arbetsordning måste en ledamot få en absolut majoritet (minst 50 procent plus en röst) av de giltiga avlagda rösterna för att kunna väljas till talman. Blanka eller ogiltiga röster räknas inte när man räknar på om en person fått absolut majoritet.


Röstsiffrorna i den första och enda valomgången var som följer:


Avlagda röster: 723


Blanka eller ogiltiga röster:111


Giltiga röster: 612


Antal röster som krävdes för att kunna väljas:307


Röster för de olika kandidaterna:


Martin Schulz (S&D, DE) 409 - vald till Europaparlamentets talman


Sajjad Karim (ECR, UK) 101


Pablo Iglesias (GUE, ES) 51


Ulrike Lunacek (De Gröna/EFA, AT) 51

 

Val av vice talmän och kvestorer följer senare på tisdagen och på onsdag förmiddag.


Se talen igen:  EP Live eller EbS


#EPPresident