Dela den här sidan: 

Talman Martin Schulz ratifierar associationsavtalet mellan EU och Ukraina i Strasbourg. Copyright © European Union 2014 - European Parliament  

Europaparlamentet gav på tisdagen i Strasbourg sitt godkännande till associationsavtalet mellan EU och Ukraina, som gradvis kommer att innebära ett långtgående och omfattande frihandelsområde. Samtidigt ratificerades avtalet också av det ukrainska parlamentet i Kiev. Överenskommelsen väntas skapa ett djupgående politiskt partnerskap och ekonomisk integration mellan EU och Ukraina samt ge fritt marknadstillträde.

Ledamöterna röstade ja till avtalet med 535 röster för, 127 röster emot och 35 nedlagda röster.


”Denna ratificering bekräftar att Ukraina väljer Europa som samarbetspartner. Avtalet kommer att binda ihop EU:s och Ukrainas framtid. Det ukrainska samhället har betalat högsta möjliga pris för sin europeiska strävan. Ukraina har sörjt många människors död, fått genomlida rysk ockupation och uppleva försämrade ekonomiska förhållanden. Med den här ratificeringen ger EU Ukraina det starkaste tecknet på stöd trots det beklagliga förslaget att skjuta upp genomförandet av avtalet” sa föredraganden Jacek Saryusz-Wolski (EPP, PL) inför omröstningen.


Jacek Saryusz-Wolski tillade att avtalet ”inte var det slutgiltiga målet för relationerna mellan EU och Ukraina” och betonade att den gemensamma framtiden för EU och Ukraina nu måste skyddas från ryska angrepp genom att ”införa allt kraftigare sanktioner fram tills kostnaden för Ryssland blir för hög för att kunna upprätthålla sin politik”.


”Detta är ett historiskt ögonblick” sa Europaparlamentets talman i sitt tal till ledamöterna i Strasbourgs och i Kievs kammare som var sammanlänkade via videolänk. ”Två parlament beslutade idag fritt om att rösta ja till detta avtal vid samma tillfälle. Det är fri demokrati. Europaparlamentet har alltid försvarat Ukrainas territoriella integritet och kommer att fortsätta göra det”, sa talmannen.


Precis innan det ukrainska parlamentet ratificerade avtalet sa den ukrainska presidenten Petro Poroshenko ”Ukrainarna har låtit snabbtåget till Ryssland vända om och jag hoppas att omröstningen idag bekräftar detta. Vi har ömsesidigt ratificerat avtalet och det är en god nyhet, inte bara för Ukraina utan också för Europa. För utan Ukraina kan Europa inte förenas. Jag tackar EU för allt stöd i dessa svåra tider. Men jag skulle också vilja vända mig till vår egen regering. EU har bara ställt ett krav. Reformer. Jag uppmanar er att inte fördröja detta”.


Vad innehåller avtalet?


Avtalet förespråkar både politiskt partnerskap och frihandel. De politiska bestämmelserna tar Ukraina ett steg närmare EU genom att öppna nya kanaler för politisk dialog och fastställa grundregler för samarbetet i områden som energi, transport och utbildning. Avtalet innebär också att Ukraina måste genomföra reformer och respektera demokratiska principer, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

Därutöver medför avtalet att arbetstagare lättare kan röra sig mellan länderna. Det skapar också förutsättningar för att införa bestämmelser kring resor utan visumtvång samt för att Ukraina på sikt och genom en detaljerad tidsplan ska kunna anpassa sitt rättssystem och införliva delar av EU:s lagstiftning i sin egen nationella lagstiftning


Den del som innefattar det långtgående och omfattande frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina ska leda till att båda marknaderna integreras genom att avveckla importtullar och andra handelsrestriktioner. På särskilt ”känsliga” områden kommer det dock att förekomma vissa begränsningar och övergångsperioder, exempelvis för handeln med jordbruksprodukter. Marknaden för offentlig upphandling ingår också i vissa delar.


När träder avtalet i kraft?


Till följd av dagens omröstningar i Europaparlamentet och i Ukrainas parlament kommer avtalet att gälla provisoriskt, men datumet måste först bekräftas av rådet. För att kunna träda i kraft måste associeringsavtalet först godkännas av de 28 medlemsländerna. Hittills har sex medlemsländer ratificerat avtalet, men det kan ta några år innan alla EU-länder har ratificerat det.


Handelsbestämmelserna skulle ursprungligen ha trätt i kraft i november i år men i förra veckan, den 12 september, enades Ukraina och Ryssland om att skjuta upp det provisoriska ikraftträdandet till den 31 december 2015.


EU-kommissionen kommer även i fortsättningen att tillämpa EU:s "autonoma handelsförmåner" till Ukraina, vilket i praktiken innebär att Ukraina har tillträde till EU-marknaden. Ett beslut om att förlänga dessa förmåner i ett senare skede skulle kräva Europaparlamentets stöd.


Debatt och omröstning: tisdag 16 september
Förfarande: Samtycke
Presskonferens: tisdag 16 september kl 15


Twitter: #EU #Ukraine #Russia