Dela den här sidan: 

En grupp pojkar gräver efter guld i en flod i A group of boys pan for gold in a river on Iga Barriere, 25 km norr om Bunia, nordöstra Kongo. ©BELGA_AFP_L.HEALING 

Europeiska företag som importerar tenn, tantal, volfram eller guld för konsumentprodukter bör certifieras för att se till att de inte bidrar till konflikter eller brott mot de mänskliga rättigheterna, säger parlamentets ledamöter som på onsdagen antog sin ståndpunkt inför kommande förhandlingar om en ny EU-lag. Ståndpunkten antogs med 402 ja-röster mot 118 nej-röster och 171 nedlagda röster.

Med 400 röster mot 285, och 7 nedlagda röster ändrade parlamentet kommissionens och sitt eget handelsutskotts förslag; ledamöterna kräver även obligatoriskt deltagande för alla EU-importörer som köper varor från konfliktområden, inklusive dem längre ner i leveranskedjan. Det innebär att totalt 880 000 företag kan påverkas. Enligt parlamentets förslag ska dessa tillhandahålla information om vilka åtgärder de vidtagit för att identifiera och åtgärda riskerna i sina leveranskedjor för de berörda mineralerna och metallerna.


Krav på obligatorisk certifiering

Eftersom smältverk för metaller och anrikningsverk för guld är det sista steget där mineralernas ursprung kan spåras ordentligt, vill ledamöterna gå längre än EU-kommissionens förslag om självcertifiering. I stället bör smältverk och anrikningsverk genomgå en obligatorisk oberoende tredjepartsgranskning för att kontrollera om verket varit tillräckligt aktsamt.


Ledamöterna uppmanar också EU-kommissionen att bevilja till mikroföretag och små och medelstora företag som vill delta i certifieringen ekonomiskt stöd via EU:s Cosmeprogram.


Stärkta regler om översyn

Parlamentet vill också att systemet ska övervakas strängare med en första översyn två år efter att reglerna trätt i kraft och sedan vart tredje år (jämfört med tre respektive sex år i kommissionens förslag).


Geografiskt tillämpningsområde

Förordningen gäller för alla konfliktdrabbade högriskområden av vilka Demokratiska Republiken Kongo och området kring de afrikanska stora sjöarna är de tydligaste exemplen. Lagförslaget definierar "konfliktdrabbade områden och högriskområden" som områden "i väpnad konflikt med omfattande våld och förstörd civil infrastruktur, områden instabila efter en konflikt samt områden med svag eller obefintlig styrning och säkerhet, såsom sönderfallande stater, präglade av omfattande och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna".


Vad händer nu?

Med 402 ja-röster mot 118 nej-röster och 171 nedlagda röster antog parlamentet detta mandat för att påbörja informella förhandlingar med EU-ländernas ministerråd.


Bakgrund

Tenn, tantal, volfram och guld används i många konsumentprodukter i EU, särskilt inom bil-, elektronik-, flyg-/rymd-, förpacknings-, bygg-, belysnings-, maskin- och verktygsindustrin, liksom inom smyckesbranschen. Lagförslaget kan påverka upp till 880 000 tillverkare i EU, varav de flesta är små eller medelstora företag.


EU:s standarder för "tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan" ska baseras på OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet, som har utformats för att hjälpa företag att respektera mänskliga rättigheter och undvika att de bidrar till konflikter genom att köpa mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden.