Dela den här sidan: 

No realistic way for EU countries to keep EU-approved GMO food and feed out of their national markets, say MEPs© AP Images/European Union - EP 

Ett lagförslag som skulle gjort det möjligt för EU-länderna att begränsa eller förbjuda försäljning och användning av EU-godkända genmodifierade (GMO-) livsmedel eller foder på sitt eget territorium röstades ner av Europaparlamentet på onsdagen. Ledamöterna var oroliga för att lagen skulle visa sig omöjlig att genomföra i praktiken och leda till ett återinförande av gränskontroller mellan länder som antingen är för eller emot GMO. Nu uppmanar de ledamöterna att lägga fram ett nytt förslag.

– Dagens omröstning skickade en tydlig signal till EU-kommissionen. Förslaget riskerade att motverka allt som har uppnåtts med den inre marknaden och tullunionen, sa italienaren Giovanni La Via (EPP-gruppen), som har lett arbetet med lagen i parlamentet.


Kommissionens förslag avslogs med 577 röster mot 75 och 28 nedlagda röster.


– De senaste månaderna har oroliga röster höjts om avsaknaden av en konsekvensbedömning, förslagets förenlighet med EU:s inre marknad, och om det faktiskt skulle gå att genomföra. Det fanns ingen tillgänglig utvärdering av de potentiella konsekvenserna eller andra alternativ, tillade Giovanni La Via.


– Jag tror att förslaget hade kunnat få en negativ påverkan på jordbruket inom EU, som är starkt beroende av proteintillskott från GMO-källor. Det kunde också ha fått indirekta negativa effekter på importen. Slutligen så finns det frågetecken kring om förslaget över huvud taget är möjligt att genomföra, eftersom det saknas gränskontroller inom EU, avslutade han. 


Lagförslaget lades fram av EU-kommissionen den 22 april 2015. Vid ett parlamentariskt bifall hade det medfört en förändring av gällande EU-lag, då EU-länderna hade fått möjlighet att förbjuda användningen av EU-godkända genetiskt modifierade livesmedel och foder på sitt eget territorium.


EU-kommissionen föreslog ursprungligen att förslaget skulle bygga på en annan EU-lag - den om genestiskt modifierade organismer som är avsedda för odling - som trädde i kraft i början av april 2015. Detta för att göra det möjligt för medlemsländerna att förbjuda odlingen av EU-godkända GMO-grödor på sitt territorium.


Men medan odlingen av förklarliga skäl sker inom varje EU-land korsar GMO-handel nationsgränserna. Det innebär att nationell "försäljning och användning" kan vara svårt eller rentav omöjligt genomföra att utan att återgå till systemet med gränskontroller av importprodukter.

 

Nästa steg

EU:s hälso- och livsmedelssäkerhetskommissionär Vytenis Andriukaitis har sagt att institutionen inte kommer att dra tillbaka lagförslaget, som nu ska diskuteras av EU-ländernas ministrar.

58  ; GMOs are authorised in the EU for food and feed uses (covering maize, cotton, soybean, oilseed rape, sugar beet