Dela den här sidan: 

EU-kommissionen bör inte tillåta att plaster som innehåller den förbjudna mjukgöraren ftalaten DEHP återvinns i tillverkning av mjuka PVC-varor som skor och golvbeläggningar. Det säger parlamentet i en icke-bindande resolution där de hänvisar till att ämnet kan skada fortplantningsförmågan, särskilt för ofödda söner till gravida arbetare.

"Det är oacceptabelt att det kanske inträffar ett stort antal fall av sterilitet hos män bara för att materialåtervinnare och nedströmsanvändare som arbetar med mjuk PVC till lägre kostnad ska kunna producera artiklar av lågt värde för att kunna konkurrera med importerade varor av låg kvalitet (...) återvinning bör inte rättfärdiga fortsatt användning av farliga etablerade ämnen", skriver ledamöterna.


Ämnet DEHP är förbjudet enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach men EU-kommissionen har föreslagit att man ändå ska vara tillåtet att återvinna plaster som innehåller ämnet för att tillverka nya PVC-produkter. För att godkännas behöver kommissionens förslag bekräftas av EU-ländernas regeringar.


DEHP kan skada däggdjurs hormonsystem, framförallt genom minskade nivåer av testosteron hos foster. Det innebär risker både för djuret eller människans utveckling och för dess framtida möjlighet att fortplanta sig.


Det som särskilt oroar ledamöterna är att de som ansökt om tillståndet inte har kunnat visa att arbetsmiljörisken kan kontrolleras ordentligt samtidigt som DEHP kan ha så allvarliga och oåterkalleliga effekter. De betonar också att sökanden inte heller har kunnat visa att det finns socioekonomiska effekter som kan väga upp riskerna med att använda ämnet.


Nästa steg

Den icke-bindande resolutionen har arbetats fram av den tjeckiske socialdemokraten Pavel Poc, tjeckiska Kateřina Konečná från vänstergruppen och nederländaren Bas Eickhout (gröna gruppen). Den antogs med 603 ja-röster mot 86 nej-röster och 5 nedlagda röster.


EU-ländernas ministerråd ska nu ta ställning till EU-kommissionens förslag. Rådet behöver kvalificerad majoritet både för att kunna anta och fälla förslaget. Om det inte finns en kvalificerad majoritet för något av detta är det upp till EU-kommissionen att fatta beslutet.