Dela den här sidan: 

610 ledamöter röstade för parlamentets godkännande av Parisavtalet  

Parisavtalet i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, världens första juridiskt bindande globala klimatavtal, träder i kraft nästa månad. Detta efter att alla nödvändiga krav uppfyllts mycket tidigare än förväntat. Europaparlamentet gav klartecken åt EU:s ratificering av Parisavtalet genom en omröstning på tisdagen. EU ansluter sig då till Kina, USA och Indien, några av världens största utsläppare av växthusgaser, i samband med att parterna träffas i Marrakesh i november.

Parlamentet godkände EU:s ratificering av Parisavtalet med 610 ja-röster, 38 nej-röster och 31 nedlagda röster.


Att minst 55 parter, som i sin tur står för 55 procent av de globala utsläppen, ratificerar Parisavtalet är ett krav för att det ska kunna träda i kraft. Medan det första kravet redan är uppfyllt så kommer dagens omröstning att leva upp till det andra, vilket gör det möjligt att implementera överenskommelsen.


– Vår omröstning banar väg för att avtalet nu ska kunna leva upp till de utsatta målen (...) Att Parisavtalet dessutom träder i kraft mindre än ett år efter att det skrevs under är en enorm prestation, eftersom det tog åtta år för Kyotoprotokollet att göra detsamma. Dagens omröstning betyder också att EU förblir en förkämpe för ett bättre klimat, sa Europaparlamentets talman Martin Schulz, som undertecknade parlamentets godkännande om EU:s ratificering i närvaro av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, Frankrikes miljöminister och klimatkonferensen i Paris ordförande Ségolène Royal, Ivan Korčok från det slovakiska ordförandeskapet och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.


– EU har länge tagit täten i arbetet mot klimatförändringarna, noterade Ban Ki-moon innan omröstningen.


FN:s generalsekreterare tackade också parlamentet och underströk betydelsen av EU:s ratificering av Parisavtalet. Han la till att bekämpningen av den globala uppvärmningen inte bara är en av vår tids viktigaste utmaningar, utan också ett tillfälle att bygga hållbara och konkurrenskraftiga ekonomier och mer stabila samhällen.


De flesta talare från de politiska grupperna underströk också att dagens omröstning visar på att samarbete är den enda lösningen på dagens globala problem. De insisterade på en snabb implementering av avtalet, och att fullfölja de globala förhandlingarna.


– Detta är resultatet av ett bra samarbete, som visar att ”vi kan”, sa parlamentets föredragande Giovanni La Via (EPP, IT).


Video med dagens ceremoni och talare.


Nästa steg


Så fort klimatavtalet (COP21) har godkänts av Europaparlamentet genom den särskilda omröstningen på tisdagen, så kan rådet formellt genom ett särskilt brådskande skriftligt förfarande anta beslutet. Detta så att hela EU, samt de sju EU-länder som redan slutfört sin ratificeringsprocess, kan deponera sina ratifikationsinstrument till FN:s högkvarter i New York på fredag den sjunde oktober.


Parlamentet väntas också rösta om en resolution på torsdag som slår fast deras prioriteringar för de nästa klimatsamtalen som börjar i marockanska Marrakesh i november, och väntas fokusera på hur bördan mellan parterna ska delas upp så att målen i Parisavtalet ska kunna nås.


Bakgrund till journalister


Sju EU-länder har slutfört sina nationella ratificeringar av Parisavtalet - Ungern, Slovakien, Frankrike, Österrike, Malta, Portugal och Tyskland. Dessa länder står för runt fem procent av de globala utsläppen.

 

Att minst 55 parter, som i sin tur står för 55 procent av de globala utsläppen, ratificerar Parisavtalet är ett krav för att det ska kunna träda i kraft. Hittills har 62 parter, som dock bara står för 51,89 procent av de globala utsläppen, formellt deponerat sina ratifikationsinstrument. EU som union står för runt 12 procent av de totala utsläppen av växthusgaser.Mot denna bakgrund, och på grund av EU:s godkännande om ratificering, kan sedan klimatavtalet som slöts i Paris i slutet av 2015 träda i kraft. Detta lagom till klimatkonferensen i Marrakesh (COP22) den 7-18 november 2016.12%  ; är EU:s andel av de globala växthusgasutsläppen

" Att Parisavtalet träder i kraft mindre än ett år efter att det skrevs under är en enorm prestation"

parlamentets talman Martin Schulz