Dela den här sidan: 

På tisdag gav parlamentet klartecken till ekonomiskt stöd från EU till uppsagda arbetstagare i Sverige och Finland. Totalt handlar det om nästan fyra miljoner euro till 918 uppsagda anställda på telekomföretaget Ericsson i Sverige, samt 5,3 miljoner euro till 1441 före detta anställda på datorföretaget Microsoft i Finland. Pengarna hämtas från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, och stödet godkändes av EU-ländernas ministerråd den 29 september.

Texten om Microsoft/Finland antogs med 594 ja-röster, 68 nej-röster och 12 nedlagda röster. Den om Sverige antogs med 594 ja-röster, 71 nej-röster och 10 nedlagda röster.

 

EU-kommissionen har föreslagit att bevilja Finland 5 364 000 euro från Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter, som ska gå till att hjälpa 1441 tidigare anställda på datorföretaget Microsoft, samt åtta underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled, att hitta nya jobb. Det främsta skälet till uppsägningarna på Microsoft är den krympande marknadsandelen för deras telefoner (Lumia) som använder operativsystemet Microsoft Windows. Majoriteten av de tidigare anställda arbetade i Helsingforsområdet, samt Södra- och Västra Finlands län.


De föreslagna bidraget till Sverige uppgår till 3 957 918 euro, som ska gå till att hitta nya jobb till uppsagda arbetstagare på telekomföretaget Ericsson, som tvingats lämna sin tidigare arbetsplats till följd av stagnerande tillväxt och mycket stark konkurrens från asiatiska tillverkare. Uppsägningarna berodde helt eller delvis på grund av Ericssons stängningar av produktionslinjerna för tillverkning av teleutrustning i Borås, Karlskrona, Kista/Stockholm, Kumla, Linköping och Göteborg, samt på grund av nedläggningen av bolagets hela verksamhet i Katrineholm.


Bakgrund för journalister


Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) introducerades 2007. Den kan beskrivas som ett flexibelt instrument inom EU:s budget, som syftar till att under särskilda omständigheter stötta arbetstagare som har förlorat sina anställningar till följd av massuppsägningar som orsakats av omfattande förändringar inom den globala handeln (till exempel att tillverkningskapacitet flyttats till tredjeländer).

 

Fonden bidrar med skräddarsydda tjänster som ska hjälpa uppsagda arbetstagare att hitta nya jobb. Dess årliga tak ligger på 150 miljoner euro.

 

De uppsagda erbjuds åtgärder som till exempel stöd till egna företag, hjälp med att söka arbete, yrkesvägledning och olika former av fortbildning.