Dela den här sidan: 

Antonio Tajani är Europaparlamentets nye talman  

Antonio Tajani (EPP, IT) utsågs på tisdagen till Europaparlamentets nya talman. I den fjärde och sista omröstningsomgången fick han 351 röster, medan hans konkurrent Gianni Pittella (S&D, IT) fick 282 röster.

Resultatet av fjärde omgångens omröstning

 

  1. Antonio Tajani (EPP, IT) 351
  2. Gianni Pittella (S&D, IT) 282

Giltiga röster: 633.

Nedlagda röster: 80.

Totala antalet röster: 713.


Ingen kandidat fick i de tre första omröstningsomgångarna på tisdagen den absoluta majoritet av giltiga röster som krävs för att utses till ny talman.


Resultatet av tredje omgångens omröstning

1.
Antonio Tajani  (EPP, IT) 291 (+4)
2. Gianni Pittella (S&D, IT) 199 (-1)
3. Helga Stevens (ECR, BE) 58 (-8)
4. Jean Lambert (De gröna/EFA, UK) 53 (+2)
5. Eleonora Forenza (GUE/NGL, IT) 45 (+3)
6. Laurentiu Rebega (ENF, RO) 44 (-1)


Giltiga röster under den tredje omgången: 690.
Totalt antal röster under den tredje omgången: 719.
Antal röster som krävs för absolut majoritet: 346.


Resultatet av andra omgångens omröstning

Antonio Tajani  (EPP, IT) 287
Gianni Pittella (S&D, IT) 200
Helga Stevens (ECR, BE) 66
Jean Lambert (De gröna/EFA, UK) 51
Laurentiu Rebega (ENF, RO) 45
Eleonora Forenza (GUE/NGL, IT) 42


Giltiga röster under den andra omgången: 691.
Totalt antal röster under den andra omgången: 725.


Resultatet av första omgångens omröstning

Antonio Tajani  (EPP, IT) 274
Gianni Pittella (S&D, IT) 183
Helga Stevens (ECR, BE) 77
Jean Lambert (De gröna/EFA, UK) 56
Eleonora Forenza (GUE/NGL, IT) 50
Laurentiu Rebega (ENF, RO) 43


Giltiga röster under den första omgången: 683.
Totalt antal röster under den första omgången: 718.


Presentation av kandidaterna innan den första omröstningen

Valet av Europaparlamentets nya talman inleddes med presentationer av de sex kandidaterna, som alla under tre minuter var fick redogöra för sina planer på hur de vill leda institutionen de kommande två och ett halvt åren. Guy Verhofstadt (ALDE) drog tillbaka sin kandidatur innan omröstningen. Ledamöterna fortsatte sedan med den första omgångens omröstning.


För att se kandidaternas tal igen, klicka på deras respektive namn.


Laurentiu Rebega (ENF, RO)

Jean Lambert (De gröna/EFA, UK)

Eleonora Forenza (GUE/NGL, IT)

Helga Stevens (ECR, BE)

Gianni Pittella (S&D, IT)

Antonio Tajani  (EPP, IT)


Parlamentets nya vice talmän och kvestorer väljs därefter i morgon.


Följ valet via EP Live.
Twitter: följ @EuroParlPress och #EPresident för uppdateringar.