Dela den här sidan: 

Ledamöterna säger att en stor del av den globala produktionen av palmolja är i strid med de grundläggande mänskliga rättigheterna 

EU bör motverka de miljömässiga följderna av icke hållbar palmoljeproduktion, framför allt skogsavverkningar och habitatdegradering, och då i synnerhet i Sydostasien. Det skriver ledamöterna i en icke bindande resolution som parlamentet antog på tisdagen. Texten uppmanar till att fasa ut användandet av ohållbart framställda vegetabiliska oljor i biobränslen fram till 2020, samt till ett enda certifieringssystem för palmolja som förs in på EU:s marknad.

– Denna resolution är parlamentets första på detta tema. Vi kan inte längre ignorera problemen som driver på avskogningen, sa föredraganden Kateřina Konečná (GUE/NGL, CZ).

 

Ledamöterna noterar att omkring en miljon hektar tropisk mark används för att producera den palmolja som importeras till EU, varav cirka 46 procent går till biobränslen. De uppmanar EU-kommissionen att vidta åtgärder för att vegetabiliska oljor som driver på avskogningen, däribland palmolja, ska fasas ut som beståndsdel i biobränslen, helst till 2020.


Parlamentet skriver vidare att det finns olika typer av frivilliga certifieringssystem, och välkomnar deras roll i främjandet av en hållbar palmoljeodling. Samtidigt förespråkar ledamöterna ett enda certifieringssystem, som garanterar att bara hållbart producerad palmolja kommer in på EU:s marknad.


Kammaren uppmanar dessutom EU att införa hållbarhetsminimikriterier för palmolja, och produkter som innehåller palmolja. EU- kommissionen bör vidare förbättra spårbarheten av palmolja som importeras till EU, samt överväga att tillämpa olika tullsatsordningar som bättre speglar de riktiga kostnaderna fram till dess att förfarandet med ett enda certifieringssystem träder i kraft, enligt texten.


Parlamentet understryker avslutningsvis att en betydande del av den globala produktionen av palmolja sker i strid med grundläggande mänskliga rättigheter och fullgoda sociala standarder, att barnarbete ofta förekommer och att det uppstår många markkonflikter mellan lokal- och ursprungsbefolkningar och innehavare av palmoljekoncessioner.

1 miljon  ; hektar tropisk mark utnyttjas för att producera den palmolja som används till biobränsle inom EU.