Dela den här sidan: 

SV Visual option 2 - Eurobarometer.png 

• Ökat stöd för EU-medlemskap • En stor majoritet föredrar gemensamma EU-svar på globala utmaningar • Tre av fyra vill att EU gör mer i kampen mot terrorism, arbetslöshet och skattefusk

Allt fler EU-invånare tycker att EU-medlemskapet är bra. Stödet ligger nu på samma nivå som före finanskrisen 2007, visar en ny Eurobarometer-undersökning om EU-medborgarnas åsikter.

Enligt opinionsundersökningen tycker 57 procent av EU-medborgarna att vara medlem i EU är bra. Detta är en ökning med 4 procentenheter från september 2016. Stödet ligger nu på nästan samma nivå som 2007 (58%). I Sverige är stödet för EU 65 procent (+1 procentenheter jämfört med 2016).


”Resultaten av Europaparlamentets opinionsundersökning om EU-medborgarnas åsikter om Europeiska Unionen är för första gången sedan början av krisen 2007 mycket uppmuntrande. De visar att EU-medborgare förväntar sig att Unionen svarar med en röst på deras oro på internationella omvälvningar som gjort vår värld osäker och farlig. Det är upp till oss, som politiska ledare, att visa att de har rätt. Därför måste vi övertyga dem med våra dagliga jobb och beslut, att unionen kan både skydda och förbättra deras vardag”, sade Antonio Tajani, Europaparlamentets talman.


Fler ingrepp av EU i kampen mot terrorism, arbetslöshet och skattefusk

I ljuset av de geopolitiska händelserna; den ökande instabiliteten i den arab-muslimska världen, Kinas och Rysslands ökande inflytande, Brexit samt valet av Donald Trump, anser ca 70 procent av de tillfrågade att EU:s medlemsländer ska agera tillsammans och inte var för sig.


En stor majoritet vill att EU ska ingripa mer än i dag i kampen mot terrorism (80%) och arbetslöshet (78%), i skyddet av miljön (75%) och i kampen mot skattefusk (74 %).


Svenskarna vill att EU vidtar fler åtgärder för att skydda miljön (83%) och för lika behandling av män och kvinnor (80%).


Min röst hörs på nationell nivå och i EU

En majoritet av svenskarna anser att deras röst hörs både på EU-nivå (74%, +5 jämfört med 2016) och på nationell nivå (93%, +1).


Samtidigt anser en ökad andel av EU-medborgarna (43%) att deras röst räknas på EU-nivå (+6 jämfört med 2016). 63 procent av de tillfrågade anser att de kan göra sig hörda på nationell nivå, vilket är en ökning på 10 procentenheter från 2016.


Så har undersökningen genomförts

Undersökningen har gjorts av Eurobarometern som publicerar opinionsundersökningar om EU-medborgares åsikter om Europeiska unionen på uppdrag av Europaparlamentet. Undersökning genomfördes 18 - 27 mars 2017  och totalt har 27 901 personer deltagit. Totalt har 1 007 svenskar deltagit.


Länk till undersökningen.

Faktablad för Sverige.