Dela den här sidan: 

EU-länderna bör infria sina åtaganden att ta emot asylsökare som för närvarande vistas i Grekland och Italien, särskilt ensamkommande barn. Det slog parlamentet fast i en resolution som kammaren antog på torsdagen.

  • Finland och Malta är de enda EU-länderna på väg att nå sina mål.
  • EU-kommissionen måste överväga överträdelseförfaranden.
  • Omplaceringsåtgärderna måste fortgå fram till att reformen av ”Dublinsystemet” för asyl är klar.

Trots att EU-länderna kommit överens om att omplacera 160 000 flyktingar innan september 2017 så har enbart elva procent omplacerats hittills (totalt 18 770 personer den 16 maj), vilket fördömdes av parlamentet på torsdagen. Ledamöterna finner bristen på solidaritet och ansvarsfördelning nedslående.


I resolutionen, som godkändes med 398 ja-röster, 134 nej-röster och 41 nedlagda röster, uppmanar parlamentet EU-länderna att infria sina åtaganden och prioritera omplaceringarna av barn utan familjer och andra sårbara individer. Ledamöterna påpekar att enbart ett ensamkommande flyktingbarn hittills har omplacerats.


Kammaren kritiserar ett antal EU-länder för att vara väldigt restriktiva och diskriminerande i sina handlingar. Kritiken riktar framför allt in sig på att vissa länder enbart beviljar omplacering av ensamstående mödrar, exkluderar vissa nationaliteter, som exempelvis eritreaner, samt tillämpar väldigt tuffa säkerhetskontroller, enligt kammaren.


De flesta länder är långt ifrån nära att infria sina åtaganden. Fyra länder har enbart omplacerat flyktingar på en väldigt liten skala, och två länder deltar inte alls i omplaceringsprocessen, skriver parlamentet.


Kammaren klargör också att EU-länderna måste fortsätta att flytta de asylsökare som är berättigade till omplacering, även om länderna inte har nått sina omplaceringsmål fram till september. Ledamöterna föreslår också att förlänga det nuvarande omplaceringssystemet fram till att den kommande reformen av ”Dublinsystemet” för asyl är klar.


Bakgrund

Efter den svåra flykting- och migrationskrisen under sommaren 2015 så antog EU två nödbeslut om att omplacera tusentals asylsökare. EU-länderna kom överens om att 160 000 asylsökare, som bedömdes ha god chans att tilldelas flyktingstatus, skulle omplaceras från Grekland och Italien till andra EU-länder innan september 2017 (och därmed få sina asylansökningar prövade i de nya länderna).


I ett efterföljande beslut av rådet i september 2016 - som parlamentet uttryckt sitt missnöje med - så kom EU-länderna överens om att 54 000 av de totalt 160 000 platserna kunde användas för att ta emot syriska flyktingar från Turkiet, som en del i EU:s flyktingsuppgörelse med Turkiet, i stället för från Grekland och Italien.


Enligt statistik från UNHCR är omkring 50 000 asylsökare fortfarande fast i Grekland, medan Italien tog emot hela 181 436 nyanlända bara under 2016.