Dela den här sidan: 

Tjetjenska myndigheter måste upphöra med förföljelserna av homosexuella män och skyndsamt utreda de avslöjanden som gjorts. Det slog parlamentet fast i en resolution som kammaren antog på torsdagen.

  • Kvarhållningar och tortyr av homosexuella män i Tjetjenien måste upphöra.
  • Ryska myndigheter bör skyndsamt utreda fallen.
  • EU och Europarådet redo bistå i utredningen.

Ledamöterna är mycket bekymrade över de senaste rapporterna om godtyckliga gripanden och tortyr av män som uppfattas som homosexuella i den ryska delrepubliken Tjetjenien. De fördömer också den tjetjenska regeringens uttalanden, i vilka de förnekar att det finns homosexuella i deras land över huvud taget, men också uppmanar till våld mot HBTI-personer.


Ledamöterna uppmanar de tjetjenska myndigheterna att upphöra med alla förföljelser och omedelbart släppa illegalt kvarhållna personer. De kräver också att tjetjenska och ryska myndigheter lever upp till internationella åtaganden, samt följer rättsstatsprincipen och universella människorättsnormer. Detta för att garantera alla medborgares säkert, inklusive HBTI-personers.


Den ryska regeringen är också ytterst ansvarig för att utreda dessa händelser, anser ledamöterna. De vill se en omedelbar, oberoende, objektiv och noggrann utredning, och uppmanar EU-kommissionen, EU-länderna och Europarådet att bistå Ryssland i utredningarna.


Resolutionen godkändes genom en handuppräckning.


Snabba fakta

Den första april i år avslöjade den oberoende ryska tidningen Novaja Gazeta att över 100 män, som anklagats för att vara homosexuella, kidnappats och kvarhållits i den autonoma ryska delrepubliken Tjetjenien, som en del i en samordnad regeringskampanj. Offren hade misshandlats, torterats och tvingats avslöja identiteten på andra HBTI-personer. Tre män ska enligt uppgift också ha dödats.