Dela den här sidan: 

Norge har utökat landets årliga valfångstkvot ©AP Images/European Union/EP 
  • Parlamentet uppmanar Norge att sluta med kommersiell valjakt,

 

  • Valkött bör inte längre få transiteras via EU:s hamnar,

 

  • Trots ett internationellt förbud mot kommersiell valfångst har Norge dödat fler än 13 000 valar.

Norge måste upphöra med landets valjakt, och EU bör säkerställa att inget valkött transiteras via unionens hamnar.

Parlamentet uppmanar Norge att upphöra med all kommersiell valfångst och att följa Internationella valfångstkommissionens (IWC) moratorium. Ledamöterna vill också att EU-kommissionen tillhandahåller information om valköttransporter som fraktas via EU:s hamnar, samt att inget valkött transiteras via dessa knutpunkter.

Snabba fakta

Kammaren noterar att IWC:s förbud mot kommersiell valfångst infördes 1982, trädde i kraft 1986, och gäller fortfarande. Trots det har Norge fortsatt med landets valjakt och återupptog aktiviteten på full kommersiell nivå år 1993, genom att presentera en formell invändning mot förbudet.

Norge har dödat fler än 13 000 valar sedan förbudet trädde i kraft, och fastställer ensidigt sina egna fångstbegränsningar. Säsongen 2017 ökade landets valfångstkvot till 999 exemplar, jämfört med 880 år 2016. Norges export av valkött har också ökat kraftigt de senaste åren.