Dela den här sidan: 

Den europeiska åklagarmyndigheten kommer att utreda och åtala de som begår brott som skadar EU:s budget. Myndigheten inrättas inom ramen för ett fördjupat samarbete, och Sverige deltar inte.

  • Åklagare kommer att kunna samordna europeiska och nationella brottsbekämpande insatser,

  • Exklusiv och EU-omfattande behörighet,

  • Fram till nu har bara nationella myndigheter kunnat utreda EU-relaterade bedrägerier.

Fram till nu har bara nationella myndigheter kunnat utreda EU-relaterade bedrägerier, till exempel avsiktligt missbruk av EU:s strukturfonder eller gränsöverskridande momsbedrägerier. Deras befogenheter upphör dock vid de nationella gränserna.

Den europeiska åklagarmyndigheten (European Public Prosecutor’s Office, EPPO) kommer att möjliggöra för ett bättre informationsutbyte, samordnade polisutredningar, snabbt spärrande och beslag av tillgångar, och gripanden av misstänkta över gränserna. Den kommer att arbeta nära och komplettera EU:s brottsbekämpande byrå Eurojust och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning OLAF, för att säkra mer framgångsrika åtal och bättre indrivning av svindlade skattepengar.

Citat

- Tack vare den europeiska åklagarmyndigheten, som kommer att samla nationella åklagares insatser under ett europeiskt organ, kommer dåligt samordnade nationella utredningar av missbruk av EU-medel att åtgärdas. Förhoppningsvis kommer myndighetens behörighet i en nära framtid att inkludera också andra gränsöverskridande brott, som terrorism och människosmuggling, sa föredraganden Barbara Matera (EPP, IT).

Nästa steg

Nu när parlamentet gett tumme upp för inrättandet av den nya myndigheten så kan rådet formellt godkänna förordningen. Det kommer dock att dröja minst tre år innan åklagarna kan inleda sitt arbete, vilket väntas ske mellan 2020 och 2021.

Snabba fakta

Den nya europeiska åklagarmyndigheten kommer att inrättas inom ramen för ett så kallat fördjupat samarbete mellan 20 EU-länder. Sverige deltar inte i samarbetet, men kan ansluta när som helst.

Övriga sju länder utanför samarbetet är Nederländerna, Malta, Ungern, Polen, Storbritannien, Irland och Danmark.

Myndighetens högkvarter kommer att ligga i Luxemburg, och bestå av en chefsåklagare och åklagare från alla länder som deltar. De kommer tillsammans att leda brottsutredningarna som utförs av delegerade åklagare i alla deltagande EU-länder.

Den femte juli i år godkände parlamentet gemensamma definitioner av bedrägerirelaterade brott som kommer att falla inom den europeiska åklagarmyndighetens jurisdiktion. Listan över allvarliga brott kan också komma att utvidgas i framtiden, för att till exempel inkludera terrorism.