Dela den här sidan: 

  • Förbjud alla skadliga bekämpningsmedel
  • Strama åt kontrollerna för att bekämpa honungsförfalskning
  • Främja hälsofördelarna med honung
Parlamentet vill se fler åtgärder för att hjälpa bin och biodlare ©AP Images/European Union-EP 

Parlamentet uppmanar EU och EU-länderna att göra mer för att skydda bins hälsa, bekämpa honungsförfalskning och stötta EU:s biodlare.

 

I en resolution som kammaren godkände på torsdagen skriver parlamentet att EU behöver införa en storskalig och långsiktig strategi för att förbättra bihälsan och återuppbygga bipopulationen inom unionen. Texten godkändes med 560 ja-röster, 27 nej-röster och 28 nedlagda röster. Parlamentet vill:

  • införa en handlingsplan på EU-nivå för att bekämpa dödligheten hos bin,
  • satsa på uppfödningsprogram för att stärka motståndskraften mot inkräktande främmande arter, till exempel Varroa destructor, sammetsgetingen eller amerikansk yngelröta,
  • främja mer forskning för att utveckla innovativa och tillgängliga läkemedelsprodukter för bin,
  • förbjuda alla bekämpningsmedel med bevisade negativa konsekvenser för bihälsan, inklusive neonikotinider, och införa säkra alternativ för biodlare,
  • introducera avancerade system för varning under perioder med besprutning av grödor för att undvika att skada bin.

Öka stödet till biodlare och främja biodlingsprodukter

EU bör också öka budgeten för de nationella biodlingsprogrammen med 50 procent och inrätta ett särskilt stödprogram för biodlare inom ramen för EU:s jordbrukspolitik efter 2020, enligt texten. Parlamentet vill också att biodlare ska kompenseras för förluster av bikolonier.

EU-länderna bör dessutom göra mer för att informera allmänheten, särskilt barn, om fördelarna med att äta honung och om biodlingsprodukters terapeutiska användningsområden.

Minska importer av förfalskad honung

För att garantera att importerad honung lever upp till EU:s höga standarder bör gränskontrollerna och kontrollerna inom EU:s inre marknad harmoniseras, anser parlamentet. All importerad honung bör också testas och kraven på spårbarhet bör stramas åt.

Ledamöterna vill att EU-kommissionen ska utveckla mer effektiva metoder för laboratorieundersökningar och uppmanar EU-länderna att införa strängare straff för eventuella förövare.

Honung och biodlingsprodukter bör dessutom betraktas som ”känsliga” i samband med att EU förhandlar om handelsavtal med tredjeländer, eller till och med exkluderas från förhandlingarna, enligt texten.

Citat

– Det är nu tid för EU-kommissionen och de nationella regeringarna att lägga fram våra förslag så att våra bin och biodlare kan klara sig bra igen, sa föredraganden Norbert Erdős (EPP, HU).

Bakgrund

EU är världens näst största producent av honung (efter Kina).  Omkring 600 000 biodlare inom EU producerar omkring 250 000 ton honung varje år. År 2016 var de största EU-producenterna Rumänien, Spanien, Ungern, följt av Tyskland, Italien och Grekland.

EU importerar också omkring 200 000 ton honung varje år, framför allt från Kina, Ukraina, Argentina och Mexiko. Tester som gjorts av EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum visar dock att 20 procent av de prover som togs vid EU:s yttre gränser och i importörernas lokaler inte uppfyllde EU:s standarder.