Dela den här sidan: 

De flesta ledamöter välkomnar EU-kommissionens plan på att höja de nationella bidragen till 1,11 procent av BNI och införa nya inkomstkällor för unionens nästa långtidsbudget (MFF).

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker presenterade förslaget till EU:s långtidsbudget 2021-2027  

På onsdagen presenterade EU-kommissionen sitt förslag till EU:s långtidsbudget (MFF) för 2021-2027 inför kammaren.

– I EU-kommissionens presentation betonades betydelsen av en politisk budget. Principen om europeiskt mervärde underströks. Det är viktigt att behovet av egna medel, som är en central faktor i Europaparlamentets resolutioner, lyfts fram. Ökade medel till Erasmus+, små- och medelstora företag och för att bekämpa klimatförändringar är positivt. Vi skulle helst ha sett en budget med 1,3 procent av BNI. Med tanke på budgetminskningen för jordbruket och sammanhållningen kommer vi att göra allt för att försvara våra positioner. Det är viktigt att EU-kommissionen har betonat betydelsen av resurser, i linje med Europaparlamentets positioner, sa talman Antonio Tajani.

EU-kommissionens förslag går i rätt riktning, anser de flesta ledamöter, som välkomnade kommissionens fokus på att till största del finansiera nya prioriteringar som forskning, gränskontroller och migration, stöd till ungdomar och försvar och säkerhet. Den föreslagna budgeten är dock mindre ambitiös än Europaparlamentets egen position, noterade kammaren. Många ledamöter välkomnade också planerna på att koppla ihop distributionen av EU-medel med respekt för rättsstatsprincipen.

En stor majoritet i kammaren hyllade planerna på att införa nya egna medel, baserade på en ny bolagsskatteordning, intäkter från EU:s utsläppshandelssystem och en plastskatt. Syftet med de egna medlen är att minska de BNI-baserade direkta bidragen från EU-länderna.

Planerna på att minska budgeten för regional utveckling och EU:s bönder måste diskuteras med mottagarna, underströk kammaren, men Europas regioner eller jordbrukssamhällen får inte offras. Vissa ledamöter beklagade att budgetplanerna saknar vision och skarpa åtgärder för att bekämpa ökade sociala ojämlikheter eller klimatförändringar.

Mer information finns i den engelska versionen av detta pressmeddelande.

Europaparlamentet godkände den 14 mars i år två resolutioner om utgifts- och inkomstsidan i EU:s nästa fleråriga budgetram (MFF), som börjar gälla år 2021. Kammaren väntas nu reagera på EU-kommissionens budgetförslag genom att rösta om en ny resolution i slutet av maj.

Klicka på namnen för att se de individuella uttalandena igen

Jean-Claude JUNCKER, EU-kommissionens ordförande


Günther H. OETTINGER
, EU:s kommissionär för budgetfrågor

 

Anförande av Antonio TAJANI och Jean-Claude JUNCKER


Manfred WEBER
(EPP, DE)


Udo BULLMANN
(S&D, DE)


Bernd KÖLMEL
(ECR, DE)


Guy VERHOFSTADT
(ALDE, BE)


Ska KELLER
(De gröna/EFA, DE)


Liadh NI RIADA
(GUE/NGL, IE)


Patrick O'FLYNN
(EFDD, UK)


Marco ZANNI
(ENF, IT)

Nästa steg

Näst på tur för att slå fast sin position om nästa långtidsbudget är EU-ländernas regeringar i ministerrådet. Ledamöterna uppmanar också till att förhandlingarna mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och rådet bör inledas utan dröjsmål, och att parterna bör försöka nå en överenskommelse innan EU-valet 2019. Europaparlamentets godkännande är en förutsättning för att långtidsbudgeten ska kunna träda i kraft.