Dela den här sidan: 

  • Ny fast kår med 5000 anställda ska finnas på plats 2021 och utökas till 10 000 fram till 2027
  • Kåren inrättas för att hjälpa EU-länderna på fältet när det gäller gränsförvaltning och återvändandeuppgifter
  • Stärkt samarbete med länder utanför EU
Ny fast kår med 10 000 anställda för att säkra EU:s gränser 

På onsdagen godkände Europaparlamentet nya åtgärder för att stärka Europeiska gräns- och kustbevakningen Frontex.

De antagna ändringarna som avser Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) syftar till att åtgärda de nuvarande bristerna och matcha utmaningarna inom säkerhets- och migrationsområdet.

Ny fast kår med 10 000 anställda för att säkra EU:s gränser

En ny fast kår kommer att inrättas för att hjälpa EU-länderna på fältet när det gäller gränsförvaltning och återvändandeuppgifter, samt för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. 5000 anställda ska finnas på plats 2021 och kåren ska sedan vara fullt operativ från och med 2027, med en personalstyrka på 10 000. De nya resurserna omfattar också en reserv för snabba insatser som utgörs av operativ personal från EU-länderna som ska kunna utplaceras i krissituationer.

Den fasta kåren kommer att bestå av gräns- och kustbevakningstjänstemän anställda av Frontex samt utsänd personal från EU-länderna.

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån - operativ personal 

Mer effektiva förfaranden för återvändande och samarbete med länder utanför EU

Den ”uppdaterade” byrån kommer att kunna stödja återvändandeförfaranden i EU-länderna, t.ex. genom att identifiera icke EU-medborgare som vistas irreguljärt i EU och genom att hjälpa nationella myndigheter med resehandlingar. De nya reglerna kommer också att stärka samarbetet mellan Frontex och EU:s asylbyrå.

Samarbetet med länder utanför EU kommer också att stärkas, eftersom det nu blir möjligt att förhandla om olika samarbetsavtal med fler länder än EU:s direkta grannar. Respekten för de grundläggande rättigheterna och skyddet av personuppgifter inom ramen för ett sådant samarbete garanteras genom flera skyddsåtgärder. Dessutom ska det finnas personer som kontrollerar att Frontex anställda respekterar de mänskliga rättigheterna, särskilt när de har att göra med migranter eller asylsökande.

Citat

- Denna lag kommer att förändra hur Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån hanterar migration, se till att 10 000 nya gränsvakter och personal finns på plats, stärka kampen mot den organiserade brottsligheten, skydda grundläggande rättigheter och bidra till ett effektivt återvändande för dem som inte är berättigade till skydd. Vår vägledande princip har varit att vara rättvis mot de som behöver skydd, bestämd gentemot de som inte har rätt till skydd och tuff mot de som försöker utnyttja de mest sårbara människorna på planeten. Medborgarna frågade och vi levererade - på rekordtid, sa föredraganden Roberta Metsola (EPP, MT) efter omröstningen.

Nästa steg

Reglerna antogs med 403 ja-röster, 162 nej-röster och 44 nedlagda röster. Texten måste nu godkännas formellt av EU:s ministrar i rådet innan den kan träda i kraft.