Vad är de politiska grupperna och hur bildas de? 

 
 

Dela den här sidan: 

  • för att få formell ställning som en politisk grupp måste den bestå av minst 25 parlamentsledamöter, som valts i minst en fjärdedel av medlemsstaterna (dvs. minst sju)
  • parlamentsledamöter som tillsammans bildar en grupp accepterar per definition sin politiska tillhörighet. En politisk förklaring med gruppens syfte inkluderas i ett uttalande som skickas till talmannen
  • förhandlingarna börjar från och med den 27 maj
  • de politiska grupperna måste meddela sin respektive sammansättning senast den första juli för att kunna få sin status godkänd i tid till den andra juli
  • en politisk grupp kan bildas när som helst under mandatperioden

.