Hur finansieras de politiska grupperna? 

 
 

Dela den här sidan: 

De politiska grupperna kan rekrytera personal och förses med administrativa resurser, som finansieras genom parlamentets budget. Parlamentets presidium fastställer bestämmelser om hur dessa anslag och resurser ska förvaltas och granskas. De anslag som finns tillgängliga för grupperna är inte bara avsedda att täcka de administrativa kostnaderna och driftskostnaderna för en grupps personal, utan även kostnaderna för politisk och informationsrelaterad verksamhet i samband med EU:s politiska verksamhet.

Budgeten får inte användas för att finansiera någon form av europeisk, nationell, regional eller lokal valkampanj eller för att finansiera politiska partier på nationell eller europeisk nivå eller deras underordnade organ.

Inte alla parlamentsledamöter tillhör någon grupp. De som inte gör det kallas ”grupplösa” ledamöter. Även dessa har rätt till personal och har rättigheter enligt de bestämmelser som fastställs av presidiet.

.