Vilka är ordförandena för de politiska grupperna och hur väljs de? 

 
 

Dela den här sidan: 

Under den åttonde mandatperioden fanns det åtta politiska grupper i Europaparlamentet. Varje politisk grupp väljer sin egen eller sina egna ordförande. Ordförandena och parlamentets talman utgör parlamentets talmanskonferens. Talmanskonferensen organiserar parlamentets verksamhets- och lagstiftningsplanering, beslutar om utskotts och delegationers ansvarsområden och ledamöter samt ansvarar för förbindelser med andra EU-institutioner, de nationella parlamenten och länder utanför EU.

.