Hur många ledamöter kommer det nya Europaparlamentet att ha? 

 
 

Dela den här sidan: 

Europaparlamentets nya sammansättning (med 705 ledamöter) kommer att träda i kraft när och om Storbritannien lämnar EU.

Så länge som Storbritannien är ett medlemsland kommer den nuvarande sammansättningen (751 ledamöter) fortsatt att gälla.

Skulle den gamla sammansättningen (751) fortfarande gälla i början av den nionde mandatperioden kommer den nya sammansättningen att träda i kraft omedelbart efter det att Storbritannien lämnar EU (från 751 till 705 ledamöter).

De EU-länder som skulle få extra mandat i Europaparlamentet efter brexit kommer enbart att få det efter att Storbritannien lämnat unionen. (Sverige, Irland, Frankrike, Italien, Spanien, Polen, Rumänien, Nederländerna, Österrike, Danmark, Slovakien, Finland, Kroatien och Estland).

Artikel 3.2 i Europeiska rådets beslut från i juni 2018 om Europaparlamentets sammansättning:

”Om emellertid Förenade kungariket fortfarande är en av unionens medlemsstater vid inledningen av parlamentets valperiod 2019–2024 ska det antal företrädare i Europaparlamentet från varje medlemsstat som påbörjar sitt mandat vara det som föreskrivs i artikel 3 i Europeiska rådets beslut 2013/312/EU (2) fram till dess att Förenade kungarikets utträde ur unionen får rättsverkan.

När Förenade kungarikets utträde ur unionen får rättsverkan ska det antal företrädare i Europaparlamentet valda i varje medlemsstat vara det som anges i punkt 1 i denna artikel.

Alla företrädare i Europaparlamentet som intar de extra platser som härrör från skillnaden mellan det antal platser som tilldelas enligt första och andra styckena ska inta sina platser i Europaparlamentet vid samma tidpunkt.”

.