Dela den här sidan: 

on der Leyen framhöll vidare att EU måste skapa en ekonomi som tjänar folket  

På tisdagen presenterade den föreslagna nya ordföranden för EU-kommissionen Ursula von der Leyen sin politiska vision inför Europaparlamentet i Strasbourg.

Omröstningen om hennes nominering äger rum i kväll med start cirka klockan 18:00.

Morgonens debatt i kammaren inleddes med att Ursula von der Leyen presenterade sina politiska prioriteringar, som hon skulle arbeta för om hon skulle väljas som ny ordförande för EU-kommissionen.

Nedanför följer en sammanfattning av delar av debatten

Klimatet

Efter att ha beskrivit kampen för en välmående planet som ”vår tids största utmaning och ansvar”, föreslog Ursula von der Leyen tuffare utsläppskrav på 50 till 55 procent senast år 2030. Hon åtog sig också att presentera en plan på en ”Green Deal for Europe” och en ny europeisk klimatlag under de första hundra dagarna på det nya jobbet.

EU:s ekonomi

von der Leyen framhöll vidare att EU måste skapa en ekonomi som tjänar folket. För att det ska vara möjligt måste dock ”alla vara med och dela bördan” - inklusive de nätjättar som gör affärer (och bör fortsätta att göra det) i Europa, samtidigt som de i nuläget inte betalar tillbaka till Europas folk för den tillgång de har till EU:s humana och sociala kapital.

Jämställdhet och våld mot kvinnor

Samtidigt som hon upprepade sitt åtagande för att ha en jämställd EU-kommission under sin mandatperiod, underströk Ursula von der Leyen också att våld mot kvinnor måste bekämpas mer resolut. Hon vill därför sträva efter att definiera våld mot kvinnor som ett brott i EU:s fördrag, parallellt med att jobba för att färdigställa EU:s anslutning till Istanbulkonventionen.

Rättsstatsprincipen och migration

Ursula von der Leyen klargjorde under morgonens anförande sin ståndpunkt om rättsstatsprincipen som ett europeiskt värde, och meddelade att hon avser inrätta en övervakningsmekanism för hela EU som ska verka parallellt med de redan befintliga åtgärderna. Hon betonade att dessa europeiska värderingar också innefattar en skyldighet att rädda liv till sjöss och bör översättas till en human gränspolitik. Hon uttryckte vidare sitt stöd för en ny politisk pakt om migration och asyl och en reformering av de så kallade Dublinreglerna.

Demokratisk reform

När det gäller den europeiska demokratin meddelade Ursula von der Leyen att hon vill se en tvåårig konferens om Europa från och med 2020, där medborgarna ska vara med och ta en ledande och aktiv roll. Hon undersök också behovet av att stärka systemet med EU:s toppkandidater och sa att transnationella listor bör övervägas inför framtida EU-val. von der Leyen framhöll dessutom sitt fulla stöd till att bevilja Europaparlamentet rätten att föreslå ny lagstiftning, och åtog sig att lägga fram ett lagförslag som svar på varje resolution som godkänns av en majoritet av parlamentets ledamöter i framtiden.

Reaktioner från de politiska grupperna

EPP-gruppens ordförande Manfred Weber (Tyskland) bekräftade sin grupps stöd för Ursula von der Leyen. ”Vi står för ett Europa som är rättvist, modernt, innovativt, säkert, öppet och miljöorienterat. Vi kommer att genomföra dessa åtaganden tillsammans med henne. Han välkomnade von der Leyens förslag om att ge Europaparlamentet möjlighet att föreslå lagstiftning och hennes åtagande om att förbättra processen med toppkandidater. ”Uppgörelser bakom stängda dörrar måste tillhöra det förflutna.”

Iratxe García (S&D, Spanien) beklagade att den europeiska demokratin gör för långsamma framsteg och underströk att von der Leyen måste ge tydligare svar på hur hon planerar att leva upp till medborgarnas krav, särskilt ungdomars, innan den socialdemokratiska gruppen bestämmer sig för om huruvida de ställer sig bakom hennes kandidatur. Stöd för en hållbar tillväxt, starkare åtgärder för att bekämpa fattigdom och en bindande strategi för jämställdhet är avgörande, tillade García.

Dacian Cioloș (Renew Europe, Rumänien) sa: “Vi kan inte längre göra miljontals européer som sagt JA till Europa besvikna. De förväntar sig att EU försvarar rättsstatsprincipen utan att tveka”. Dacian Cioloș sa att hans grupp är redo att ställa sig bakom von der Leyen, med ett uttalat mål i sikte, Europas förnyelse. ”Men framför allt förväntar vi oss av dig ett riktigt proeuropeiskt ledarskap. Europa är inte en administration utan en politisk ambition.”

Philippe Lamberts (De gröna/EFA, Belgien) sa att hans grupp inte är redo att lämna över Europeiska unionens roder till Ursula von der Leyen i en tid då ”vårt gemensamma hus brinner, klimatet försämras, vi ser djupare ojämlikheter än någonsin tidigare och allt fler bakslag för de fundamentala friheterna och rättsstatsprincipen” Om von der Leyen väljs som ny kommissionsordförande är den gröna gruppen dock redo att erbjuda sitt stöd ”när förslagen skulle svara upp mot de existentiella utmaningar vi står inför”.

Jörg Meuthen (ID, Tyskland) meddelade att hans grupp kommer att rösta emot von der Leyen, och framhöll att hon är olämplig för jobbet och att hon inte har någon övertygande vision för Europa. Han kritiserade också henne för att lova för många olika motsägelsefulla saker till de olika politiska grupperna för att säkra deras stöd, t.ex. om rättsstatsprincipen eller migrationen.

Raffaele Fitto (ECR, Italien), uppmanade Ursula von der Leyen att klargöra sin ståndpunkt om ”mekanismen för rättsstatsprincipen, som vi inte håller med om”. Angående kampen mot klimatförändringarna så framhöll han att han ”är nöjd med förslagen om t.ex. en fond för en rättvis omställning eller en bank för hållbara investeringar, men att vi hela tiden diskuterar allt mer ambitiösa mål utan att säga hur vi faktiskt ska uppnå dem”.

Martin Schirdewan (GUE/NGL, Tyskland) sa att hans grupp inte kommer att rösta ja till von der Leyen. De som röstade i EU-valet förväntade sig en toppkandidat som kommissionens ordförande, sa han, inte en försvarsminister, som är en signal för ”fortsatt militarisering och isolering av EU”. Han krävde också ett slut på åtstramningspolitiken och vill se fler investeringar i social säkerhet, utbildning, sjukvård och för att bekämpa klimatförändringarna.

För mer information, se den engelska versionen av detta pressmeddelande.

Se uttalandena igen

Uttalande av Ursula von der LEYEN, föreslagen ny ordförande för EU-kommissionen

Anföranden av de politiska gruppernas ledare

Svar från Ursula von der LEYEN på den första omgången anföranden av de politiska gruppernas ledare