Dela den här sidan: 

De interparlamentariska delegationerna upprätthåller Europaparlamentets förbindelser med andra länder, regioner och organisationer  

Europaparlamentet kommer att ha 44 interparlamentariska delegationer under den kommande mandatperioden.

På onsdagen röstade kammaren om sammansättningen och storleken på Europaparlamentets interparlamentariska delegationer för den kommande mandatperioden. Förslaget från parlamentets talmanskonferens (talmannen och ledarna för de politiska grupperna) godkändes med en handuppräckning. Utnämningarna, det vill säga vilka ledamöter som hamnar i de olika delegationerna, meddelades klockan 19:00 samma kväll.

Listan med de 44 delegationerna - samma antal som under den föregående mandatperioden - och dess medlemmar finns här.

Bakgrund

De interparlamentariska delegationerna upprätthåller Europaparlamentets förbindelser med andra länder, regioner och organisationer, för att främja EU:s kärnvärden: frihet, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och fundamentala friheter och rättsstatsprincipen.

Vilka parlamentariker som tar plats i vilken delegation är baserat på interna beslut av de politiska grupperna. Delegationernas sammansättning måste eftersträva en rättvis balans när det gäller vilka länder som finns representerade, partipolitisk tillhörighet och könsfördelning.

Nästa steg

Delegationernas ordförande och vice-ordförande kommer att väljas i samband med de konstituerande mötena som är planerade i september.