Pressackreditering 

 

Journalister, fotografer och audiovisuella medier som inte har EU:s interinstitutionella passerkort måste ansöka om pressackreditering och/eller ett särskilt upptagningstillstånd för att få arbeta i Europaparlamentet.

Det finns två typer av ackreditering tillgängliga hos parlamentet.


  • Tillfällig ackreditering
  • Årsackreditering

Alla journalister som får tillgång till Europaparlamentets byggnader har rätt att utnyttja de hjälpmedel som erbjuds.

Tillfällig ackreditering

Tillfällig ackreditering gäller från dag ett fram till slutet av veckan.

Journalister som besöker Bryssel, Strasbourg eller Luxemburg kan beviljas tillfällig ackreditering för ett särskilt möte/sammanträde. Du kan ansöka om denna ackreditering genom att registrera dig och skapa ett personligt konto här. Så fort som ditt konto har registrerats kommer en e-postbekräftelse från noreply@europarl.europa.eu att skickas till den e-postadress som du angett. När kontot väl har godkänts kan du sedan fortsätta med din ackrediteringsansökan genom att logga in på hemsidan.

För att kunna få din ackreditering måste du skicka in följande uppgifter:

  • ett fotografi (porträttbild i id-storlek (3X4) - jpeg-format +/- 100 KB)
  • en giltig identitetshandling med utgångsdatum
  • en kopia av din presslegitimation eller ett undertecknat brev från din arbetsgivare som beskriver syftet med ditt besök i Europaparlamentet

När din ansökan har godkänts kan du hämta ut din ackrediteringsbricka på Europaparlamentets pressackrediteringskontor (se adress nedan). Vänligen ta med en giltig identitetshandling.


Årsackreditering

Journalister som enbart bevakar Europaparlamentet och/eller är stationerade i Strasbourg kan ansöka om en årsackreditering hos Europaparlamentet. Denna ackreditering gäller sedan för Europaparlamentets alla tre säten (Strasbourg, Bryssel och Luxemburg).

Här finner du reglerna och ansökningsblanketten för Europaparlamentets årsackreditering.

Upptagningstillstånd för medier

Journalister är skyldiga att inneha ett upptagningstillstånd för att få filma och fotografera på Europaparlamentet. Upptagningstillståndet beviljas av ackrediteringsdisken för medier och kan också begäras i förväg hos media.accreditation@ep.europa.eu. Journalister måste lyda och skriva under reglerna för att få filma och fotografera på Europaparlamentet.


Upptagningstillstånd för personer som inte är medierepresentanter

Fotografer och kameramän, som bjudits in av en ledamot eller en parlamentsavdelning (som härefter kallas den ansökande myndigheten) för särskilda evenemang, kommunikationsuppdrag eller marknadsföringsarbete, ska inneha ett ”upptagningstillstånd för personer som inte är medierepresentanter”. Den ansökande myndigheten och/eller fotografen/kameramannen ska ansöka om ett sådant tillstånd hos media.accreditation@ep.europa.eu 24 timmar innan det planerade besöket på Europaparlamentet. Tillståndet ger dock inte tillträde till Europaparlamentets lokaler - den ansökande myndigheten måste ansöka om ett vanligt besökstillstånd. Den ansökande myndigheten är sedan ansvarig för att övervaka alla upptagningar och säkerställa att Europaparlamentets regler för personer som inte är medierepresentanter följs.


Pressackrediteringen: öppettider

Bryssel: Besöksingången, Paul-Henri Spaak-byggnaden, Rue Wiertz 60, PHS -1C029

Måndag - Torsdag: 08.30 - 17.45; Fredag 08.30 - 13.00


Strasbourg (enbart under plenarsammanträden): pressingången, Louise Weiss-byggnaden (LOW). Det är första ingången på vänster sida efter att man har kommit in på Europaparlamentets innergård (Bronislaw Geremek Agora).

Måndag: 12.00 - 20.00

Tisdag-Onsdag: 08.00- 20.00

Torsdag: 08.00 - fram till att plenarsammanträdet slutar.


Relaterade sidor:

Interinstitutionell ackreditering - EU-kommissionen

Ackreditering - Europeiska rådet