Talespersontjänsten 

Talespersonens enhet svarar på frågor från media som inte har direkt anknytning till Europaparlamentets lagstiftningsarbete och bemöter desinformation om parlamentet. Enheten ger även faktauppgifter till parlamentets ledamöter och anställda om de behöver gå i svaromål. Talespersonens enhet leds av Marjory van den Broeke, som även är biträdande talesperson för Europaparlamentet.