EU-valet 2019 

 
 

Dela den här sidan: 

EU-valet äger rum den 23-26 maj 

I maj kommer flera hundra miljoner européer att välja ett nytt Europaparlament.

Snart är det dags för väljare i alla EU:s länder att ta ställning till de olika kandidaterna och partiprogrammen som deltar i EU-valet innan de är med och fattar de beslut som kommer att forma vår roll i världen de kommande åren. Europeiska unionen - ett unikt, gemensamt projekt som bygger på fredligt samarbete - hotas av krafter som vill riva ned det som vi byggt upp tillsammans.

Detta går emot resultaten från färska undersökningar som visar på en växande positiv inställning till EU. 48 procent av Europas befolkning anser att ”deras röst i EU räknas”. Trots att det finns skillnader mellan EU-länderna är det en ökning med sammanlagt 10 procent under de senaste tio åren.

Det finns dock fortfarande mycket kvar att göra.

Vi måste förändra Europa och göra det mer effektivt genom att ta oss an människors problem och bygga vidare på det som vi redan har åstadkommit.

Under de närmaste månaderna kommer väljarna framför allt att granska vad Europeiska unionen gör för att skydda dem, skapa nya möjligheter och spela en avgörande roll internationellt. De förväntar sig svar på frågor om migrationsströmmarna, säkerheten, miljön och jobben. Vi måste arbeta hårt för att se till att våra medborgare är medvetna om de resultat som Europaparlamentarikerna åstadkommer, till exempel när det gäller asylreform, ett ökat samarbete med Afrika, bekämpning av terrorism, antidumpningsåtgärder för att skydda europeiska jobb, arbetet med att låta internetjättar stå till svars för sina handlingar eller skydd av människors personuppgifter.

Sedan 2017 har vi placerat Europaparlamentet - EU:s enda direktvalda institution - i centrum för debatten om Europas framtid. Stats- och regeringschefer kommer med jämna mellanrum till oss för att presentera sina olika visioner. Detta har lett till livliga debatter som kommer att ligga till grund för nästa fas med att förbättra det europeiska projektet. I juni förra året hälsade vi över 8 000 ungdomar välkomna till Strasbourg, samt 800 till Bryssel, för att få veta mer om nästa generations förväntningar och bekymmer, men framför allt om hur vi tillsammans kan föra Europa framåt.

Medierna kommer att spela en central roll när det gäller att informera väljare och återspegla den allmänna opinionen inför EU-valet. För att göra det enklare att bevaka kampanjerna i de olika länderna och förstå de förändringar som valet 2019 kommer att leda till har vi tagit fram en mängd webbaserat informationsmaterial för journalister som kommer att uppdateras med jämna mellanrum. Det innehåller bland annat användbara kontakter, en överblick över Europaparlamentets arbete och vad som uppnåtts under den nuvarande mandatperioden, en valapp, bakgrundsinformation, faktablad, grafik och diagram och resultat från opinionsundersökningar för att du ska kunna hålla dig ajour. Jag hoppas att du kommer att ha nytta av det.

Tack för det arbete som du lägger ner för att föra Europeiska unionen närmare medborgarna.

Antonio Tajani

Europaparlamentets talman