Parlamentets nya mandatperiod 

 
 

Dela den här sidan: 

Europaparlamentets åttonde mandatperiod slutar den första juli 2019. Dagen efter, den andra juli, håller det nya Europaparlamentet i sitt konstituerande sammanträde.

Det nya Europaparlamentet

De nyvalda ledamöterna inledde den 27 maj arbetet med att bilda politiska grupper. Det krävs minst 25 ledamöter från minst en fjärdedel av EU-länderna för att bilda en sådan grupp.

Europaparlamentets nionde mandatperiod inleds den andra juli med ett konstituerande sammanträde i Strasbourg. Ledamöterna kommer då att välja en ny talman, 14 vice talmän, 5 kvestorer och besluta om de ständiga utskottens storlek och sammansättning.

Allt du behöver veta om övergången från det åttonde till det nionde Europaparlamentet

Nästa EU-kommission

EU-ländernas stats- och regeringschefer utser en kandidat till posten som EU-kommissionens nya ordförande, men måste härvid beakta resultatet i EU-valet. Vidare måste Europaparlamentet godkänna kommissionens nya ordförande med en absolut majoritet (hälften av ledamöterna plus en röst). Om kandidaten inte får den majoritet som krävs måste EU:s stats- och regeringschefer inom en månad föreslå en annan kandidat (genom Europeiska rådet med kvalificerad majoritet). Läs mer här.

De föreslagna kommissionärerna, som nomineras av de respektive EU-länderna, och den tilltänkta nya ordföranden måste godkännas av Europaparlamentet innan den nya EU-kommissionen kan tillträda i början av november. Infografik.

Storbritanniens EU-utträde

På det särskilda toppmötet i Bryssel den 10 april beslutade EU:s stats- och regeringschefer att skjuta upp datumet för Storbritanniens EU-utträde till den 31 oktober (kan bli tidigare).

För att kunna träda i kraft måste det utträdesavtal som förhandlats fram av EU och den brittiska regeringen godkännas av Europaparlamentet med en enkel majoritet av de avgivna rösterna (artikel 50.2 i fördraget). Läs mer om kammarens debatter och resolutioner om brexit på webben.

Efter brexit kommer antalet ledamöter att minskas till 705. De EU-länder som skulle få extra mandat i Europaparlamentet efter brexit kommer enbart att få det efter att Storbritannien lämnat unionen (Sverige, Irland, Frankrike, Italien, Spanien, Polen, Rumänien, Nederländerna, Österrike, Danmark, Slovakien, Finland, Kroatien och Estland). Läs mer.

Mandatfördelning efter brexit