Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)
Top story Budget 2017
Aktuellt ämne :

EU:s budget 2017 - Parlamentets prioriteringar: unga, tillväxt och migration

Budget 30-11-2016 - 09:55 / Uppdaterat 20-12-2016 - 15:47
 
 

Ledamöterna godkände med stor majoritet avtalet med medlemsländerna om EU:s budget för nästa år vid plenarsessionen i Bryssel den 1 december. Överenskommelsen som fick klartecken, med 438 röster för, 194 röster mot, och 7 nedlagda röster, innebär bland annat extra finansiering till Parlamentets prioriterade frågor, såsom jobb för unga, infrastrukturprojekt och migration. (Läs mer: EU-budgeten fastställd efter Europaparlamentets godkännande)

I nästa års budget har parlamentet säkrat bättre stöd till arbetslösa ungdomar och ytterligare medel till nyckelinitiativ som hjälper små- och medelstora företag, transportinfrastrukturprojekt, forskningsprojekt och studentrörligheten i Erasmus +. De preliminära siffrorna är 157,8578 miljarder euro i åtagandebemyndiganden och 134,49 miljarder euro i betalningsbemyndiganden. (Läs mer: Parlamentet antog EU:s budget för 2017)

På onsdagen antog parlamentet sin ståndpunkt till EU:s budget för 2017. Ledamöterna kräver också mer pengar, bland annat för att hjälpa fler ungdomar inom unionen att skaffa sig ett jobb, för att skjuta på den ekonomiska tillväxten, samt för att hjälpa tredjeländer som kämpar med den pågående flyktingkrisen. Parlamentet röstade också för att minska de nedskärningar som rådet vill se i budgeten. (Läs mer: Parlamentet vill ha mer pengar till ungdomar och jobb under 2017)

Ledamöterna röstar den 26 oktober om sin ståndpunkt för 2017 års EU-budget och revidering av den fleråriga finansieringsramen 2014-2020. På eftermiddagen kommer Revisionsrätten att presentera sin bedömning av om 2015 års budget genomfördes korrekt. Då det inte alltid är lätt att förstå EU-budgetterminologin. Läs vår korta ordlista där vi försöker bena ut begreppen. (Läs mer: Ordlista om EU-budgeten: Vad rymmer sig i experternas termer)

I veckan kommer ett antal parlamentsutskott att rösta om sina yttranden om budgetprioriteringarna för nästa år. På onsdagen den 31 augusti kommer ledamöterna i budgetutskottet att diskutera rådets ståndpunkt om EU-budgeten 2017. Europaparlamentets kammare kommer att rösta om parlamentets ståndpunkt i slutet av oktober. Kolla in vår nyhetsgrafik för stegen i budgetprocessen. (Läs mer: EU-budgeten 2017: Parlamentet skissar på sin ståndpunkt)

MEPs have fought for and obtained better support for unemployed youngsters and additional funds to boost key initiatives supporting SMEs, transport infrastructure projects, research and Erasmus+ student mobility. The provisional deal on the EU Budget 2017 with the Council was reached in the early hours of Thursday. After Budget MEPs and Council have formally endorsed the agreement, the new EU budget will be voted in plenary in December. (Läs mer: EU Budget deal: EP achieves best support for youth and growth initiatives)

EU:s budget har i åratal kritiserats för att vara alltför beroende av medlemsstaternas bidrag och för att inte vara tillräckligt flexibel när oväntade kriser uppkommer. Parlamentets ledamöter diskuterade frågan den 7–8 september med sina nationella motsvarigheter under en konferens om hur EU:s budget ska finansieras. De flesta panelmedlemmarna var överens om att det behövs en reform för att garantera mer transparens och effektivitet. (Läs mer: EU:s budget: Hur kan den bli effektivare och flexiblare?)

Ref. : 20161116TST51301
 
 
2017 års EU-budget: hur mycket behöver Europa?
 

EU-parlamentarikerna intar sin position vad gäller 2017 års budget och har för avsikt att ge Europa de medel som krävs för att ta itu med dess utmaningar.

 
Slutliga siffror
 

Åtaganden: 157,86 miljarder euro

 
 

Betalningar: 134,49 miljarder euro

 
 
Ursprungliga ståndpunkter
 

Kommissionen: åtaganden 157,7 miljarder euro, betalningar 134,9 miljarder euro

 
 

Rådet: åtaganden 156,38 milljarder euro, betalningar 133,79 miljarder euro

 
 

Parlamentet: åtaganden 161,8 miljarder euro, betalningar 136,8 miljarder euro

 
 
 
 
EU-budgeten – kortfattat
 

Hugg för dig av den här godbiten som EPTV kokat ihop för att ge dig en försmak av hur EU-budgeten fastställs, finansieras och delas upp mellan sektorerna.

 
Tidigare år