skip to content

Europa-Husets konferencer, debatmøder og meget mere

Vi tilbyder løbende aktuelle konferencer, seminarer, debatmøder og kulturelle begivenheder. Det er gratis at være med, og der er altid gode muligheder for at få opdateret sin viden, give sin mening til kende og netværke.

Europa-Huset udsender løbende invitationer.

Tilmeld eller frameld dig her på siden.


Vores persondatapolitik og din ret til indsigt beskrives nederst på siden.

 

TILMELDING TIL INVITATIONSLISTE

 

AFMELDING FRA INVITATIONSLISTE

 .
 
 .

JURIDISK MEDDELELSE OM PERSONDATAPOLITIK

Forordning nr. 45/2001 (herefter benævnt "forordningen") finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger i Europa-Parlamentet. Tjenestegrenene i Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation indsamler personoplysninger med henblik på at informere borgerne om Parlamentets politik og virksomhed.

Der indsamles og behandles data inden for følgende kategorier:
- titel, navn, fornavn, kontaktoplysninger (adresse, email-adresse, telefonnummer, konti på sociale medier)
- aktivitetsområde herunder stillingsbetegnelse, medlemskab af organisationer, politiske partier, fagforeninger, religiøse foreninger, institutioner.

Registrerede personer vil, hvis de er indforstået hermed, blive informeret om Europa-Parlamentet ved hjælp af emails, nyhedsbreve, pressemeddelelser og indbydelser til arrangementer. Oplysningerne vil ikke blive genanvendt til formål, der er uforenelige med det oprindelige formål. Generaldirektoratet for Kommunikations tjenestegrene vil hverken afsløre denne information over for tredjemand eller videregive personoplysningerne til direkte markedsføringsformål. Europa-Parlamentet forpligter sig til at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte disse oplysninger mod misbrug fra tredjemands side.

De registrerede kan blive slettet fra listerne ved at sende en email: epkobenhavn@europarl.europa.eu

I så fald vil de ikke længere modtage nyheder fra Parlamentet. Deres personlige oplysninger vil imidlertid blive opbevaret i en periode af følgende varighed:
Oplysningerne opbevares i to år til de formål, som de blev indsamlet til.

Anonyme oplysninger kan opbevares i en længere periode til historiske, statistiske eller videnskabelige formå med forbehold af alle andre bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000.

De registrerede har ret til indsigt i, ret til berigtigelse af og ret til at anmode om sletning af personoplysninger vedrørende dem selv ved at indsende en anmodning til epkobenhavn@europarl.europa.eu.

De registrerede har til enhver tid ret til at henvende sig til den databeskyttelsesansvarlige (DPO) og til den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse (EDPS)