7η Κοινοβουλευτική περίοδος
Διάσκεψη των προέδρων επιτροπών
Επιτροπές
6η Κοινοβουλευτική περίοδος
Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών (6η κοινοβ. περίοδος)
Επιτροπές (6η κοινοβ. περίοδος)
Διάφορα
Αναζήτηση εγγράφων
Παρελθούσες προσωρινές επιτροπές
Παρελθούσες προσωρινές επιτροπές
Αρχείο δραστηριοτήτων

Έγγραφα της ολομέλειαςΈγγραφα της ολομέλειας
Η ολομέλεια μαγνητοσκοπημένηΗ ολομέλεια μαγνητοσκοπημένη
Ο ΠρόεδροςΟ Πρόεδρος
Ο Γενικός ΓραμματέαςΟ Γενικός Γραμματέας
Προσεχώς στις επιτροπέςΠροσεχώς στις επιτροπές
Think TankThink Tank

 Κοινοβουλευτικές επιτροπές (Τα στοιχεία αυτά αρχειοθετήθηκαν την 1η Ιουλίου 2009 και δεν ενημερώνονται πλέον.)

 Μόνιμες επιτροπές
AFET  Εξωτερικές Υποθέσεις Έγγραφα συνεδριάσεων
DROI  Ανθρώπινα Δικαιώματα Έγγραφα συνεδριάσεων
SEDE  Ασφάλεια και Άμυνα Έγγραφα συνεδριάσεων
DEVE  Ανάπτυξη Έγγραφα συνεδριάσεων
INTA  Διεθνές Εμπόριο Έγγραφα συνεδριάσεων
BUDG  Προϋπολογισμοί Έγγραφα συνεδριάσεων
CONT  Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών Έγγραφα συνεδριάσεων
ECON  Οικονομικά και Νομισματικά Θέματα Έγγραφα συνεδριάσεων
EMPL  Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις Έγγραφα συνεδριάσεων
ENVI  Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων Έγγραφα συνεδριάσεων
ITRE  Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια Έγγραφα συνεδριάσεων
IMCO  Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών Έγγραφα συνεδριάσεων
TRAN  Μεταφορές και Τουρισμός Έγγραφα συνεδριάσεων
REGI  Περιφερειακή Ανάπτυξη Έγγραφα συνεδριάσεων
AGRI  Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου Έγγραφα συνεδριάσεων
PECH  Αλιεία Έγγραφα συνεδριάσεων
CULT  Πολιτισμός και Παιδεία Έγγραφα συνεδριάσεων
JURI  Νομικά Θέματα Έγγραφα συνεδριάσεων
LIBE  Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις Έγγραφα συνεδριάσεων
AFCO  Συνταγματικές Υποθέσεις Έγγραφα συνεδριάσεων
FEMM  Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων Έγγραφα συνεδριάσεων
PETI  Αναφορές Έγγραφα συνεδριάσεων
 Προσωρινές επιτροπές
FINP  Πολιτικές προκλήσεις και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013 Έγγραφα συνεδριάσεων
EQUI  Οικονομική κρίση της εταιρείας Equitable Life Assurance Society Έγγραφα συνεδριάσεων
TDIP  Εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων Έγγραφα συνεδριάσεων
CLIM  Αλλαγή του κλίματος Έγγραφα συνεδριάσεων