Seitsmes ametiaeg
Komisjonide esimeeste konverents
Komisjonid
Kuues ametiaeg
Komisjonide esimeeste konverents (6. ametiaeg)
Komisjonid (6. ametiaeg)
Mitmesugust
Dokumendiotsing
Endised ajutised komisjonid
Endised uurimiskomisjonid
Sündmuste arhiiv

IstungidokumendidIstungidokumendid
Täiskogu arutelude videodTäiskogu arutelude videod
PresidentPresident
PeasekretärPeasekretär
Komisjonide edasine tegevusKomisjonide edasine tegevus
Think TankThink Tank

 Parlamendi komisjonid (Andmed arhiveeriti 1. juulil 2009, neid enam ei ajakohastata.)

 Alalised komisjonid
AFET  Väliskomisjon Koosolekute dokumendid
DROI  Inimõiguste allkomisjon Koosolekute dokumendid
SEDE  Kaitse ja julgeoleku allkomisjon Koosolekute dokumendid
DEVE  Arengukomisjon Koosolekute dokumendid
INTA  Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Koosolekute dokumendid
BUDG  Eelarvekomisjon Koosolekute dokumendid
CONT  Eelarvekontrollikomisjon Koosolekute dokumendid
ECON  Majandus- ja rahanduskomisjon Koosolekute dokumendid
EMPL  Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon Koosolekute dokumendid
ENVI  Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Koosolekute dokumendid
ITRE  Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon Koosolekute dokumendid
IMCO  Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon Koosolekute dokumendid
TRAN  Transpordi- ja turismikomisjon Koosolekute dokumendid
REGI  Regionaalarengukomisjon Koosolekute dokumendid
AGRI  Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon Koosolekute dokumendid
PECH  Kalanduskomisjon Koosolekute dokumendid
CULT  Kultuuri- ja hariduskomisjon Koosolekute dokumendid
JURI  Õiguskomisjon Koosolekute dokumendid
LIBE  Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon Koosolekute dokumendid
AFCO  Põhiseaduskomisjon Koosolekute dokumendid
FEMM  Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon Koosolekute dokumendid
PETI  Petitsioonikomisjon Koosolekute dokumendid
 Ajutised komisjonid
FINP  Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitilised väljakutsed ja eelarvevahendid Koosolekute dokumendid
EQUI  Equitable Life Assurance Society kriisi uurimiskomisjon Koosolekute dokumendid
TDIP  LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutine komisjon Koosolekute dokumendid
CLIM  Kliimamuutuste ajutine komisjon Koosolekute dokumendid