Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji
Komisje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji (szósta kadencja)
Komisje (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Komisje tymczasowe, które zakończyły działalność
Komisje śledcze, które zakończyły działalność
Archiwum wydarzeń

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

 Komisje parlamentarne (Dane te zostały zarchiwizowane dnia 1 lipca 2009 r. i nie są już aktualizowane.)

 Komisje stałe
AFET  Sprawy Zagraniczne Dokumenty z posiedzenia
DROI  Prawa Człowieka Dokumenty z posiedzenia
SEDE  Bezpieczeństwo i Obrona Dokumenty z posiedzenia
DEVE  Rozwój Dokumenty z posiedzenia
INTA  Handel Międzynarodowy Dokumenty z posiedzenia
BUDG  Budżet Dokumenty z posiedzenia
CONT  Kontrola Budżetowa Dokumenty z posiedzenia
ECON  Sprawy Gospodarcze i Monetarne Dokumenty z posiedzenia
EMPL  Zatrudnienie i Sprawy Socjalne Dokumenty z posiedzenia
ENVI  Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności Dokumenty z posiedzenia
ITRE  Przemysł, Badania Naukowe i Energia Dokumenty z posiedzenia
IMCO  Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów Dokumenty z posiedzenia
TRAN  Transport i Turystyka Dokumenty z posiedzenia
REGI  Rozwój Regionalny Dokumenty z posiedzenia
AGRI  Rolnictwo i Rozwój Wsi Dokumenty z posiedzenia
PECH  Rybołówstwo Dokumenty z posiedzenia
CULT  Kultura i Edukacja Dokumenty z posiedzenia
JURI  Prawo Dokumenty z posiedzenia
LIBE  Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne Dokumenty z posiedzenia
AFCO  Sprawy Konstytucyjne Dokumenty z posiedzenia
FEMM  Prawa Kobiet i Równouprawnienie Dokumenty z posiedzenia
PETI  Petycje Dokumenty z posiedzenia
 Komisje tymczasowe
FINP  Wyzwania polityczne i środki budżetowe w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013 Dokumenty z posiedzenia
EQUI  Kryzys w spółce Equitable Life Assurance Society Dokumenty z posiedzenia
TDIP  Rzekome wykorzystanie krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów Dokumenty z posiedzenia
CLIM  Zmiany klimatyczne Dokumenty z posiedzenia