7:e valperioden
Utskottsordförandekonferensen
Utskott
6:e valperioden
Utskottsordförandekonferensen (6:e valperioden)
Utskott (6:e valperioden)
Övrigt
Dokumentsökning
Tidigare tillfälliga utskott
Tidigare Undersökningskommittéer
Arkiv över utfrågningar, konferenser och toppmöten

PlenarhandlingarPlenarhandlingar
Video plenardebatterVideo plenardebatter
TalmannenTalmannen
GeneralsekreterarenGeneralsekreteraren
I utskotten inom kortI utskotten inom kort
Think TankThink Tank

 Utskott (Dessa uppgifter arkiverades den 1 juli 2009 och uppdateras inte.)

 Ständiga utskott
AFET  Utrikesfrågor Sammanträdeshandlingar
DROI  Mänskliga rättigheter Sammanträdeshandlingar
SEDE  Säkerhet och försvar Sammanträdeshandlingar
DEVE  Utveckling Sammanträdeshandlingar
INTA  Internationell handel Sammanträdeshandlingar
BUDG  Budget Sammanträdeshandlingar
CONT  Budgetkontroll Sammanträdeshandlingar
ECON  Ekonomi och valutafrågor Sammanträdeshandlingar
EMPL  Sysselsättning och sociala frågor Sammanträdeshandlingar
ENVI  Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Sammanträdeshandlingar
ITRE  Industrifrågor, forskning och energi Sammanträdeshandlingar
IMCO  Inre marknaden och konsumentskydd Sammanträdeshandlingar
TRAN  Transport och turism Sammanträdeshandlingar
REGI  Regional utveckling Sammanträdeshandlingar
AGRI  Jordbruk och landsbygdens utveckling Sammanträdeshandlingar
PECH  Fiskeri Sammanträdeshandlingar
CULT  Kultur och utbildning Sammanträdeshandlingar
JURI  Rättsliga frågor Sammanträdeshandlingar
LIBE  Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Sammanträdeshandlingar
AFCO  Konstitutionella frågor Sammanträdeshandlingar
FEMM  Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Sammanträdeshandlingar
PETI  Framställningar Sammanträdeshandlingar
 Tillfälliga utskott
FINP  Politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013 Sammanträdeshandlingar
EQUI  Krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society Sammanträdeshandlingar
TDIP  CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar Sammanträdeshandlingar
CLIM  Klimatförändringar Sammanträdeshandlingar