7. valgperiode
Udvalgs- formandskonferencen
Udvalg
6. valgperiode
Udvalgsformandskonferencen (6. valgper.)
Udvalg (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere midlertidige udvalg
Tidligere undersøgelsesudvalg
Arkiv over foranstaltninger

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

 Parlamentariske udvalg (Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated)

 Stående udvalg
AFET  Udenrigsudvalget Mødedokumenter
DROI  Menneskerettigheder Mødedokumenter
SEDE  Sikkerhed og Forsvar Mødedokumenter
DEVE  Udvikling Mødedokumenter
INTA  International Handel Mødedokumenter
BUDG  Budget Mødedokumenter
CONT  Budgetkontrol Mødedokumenter
ECON  Økonomi og Valuta Mødedokumenter
EMPL  Beskæftigelse og Sociale Anliggender Mødedokumenter
ENVI  Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Mødedokumenter
ITRE  Industri, Forskning og Energi Mødedokumenter
IMCO  Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Mødedokumenter
TRAN  Transport og Turisme Mødedokumenter
REGI  Regionaludvikling Mødedokumenter
AGRI  Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Mødedokumenter
PECH  Fiskeri Mødedokumenter
CULT  Kultur og Uddannelse Mødedokumenter
JURI  Retsudvalget Mødedokumenter
LIBE  Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Mødedokumenter
AFCO  Konstitutionelle Anliggender Mødedokumenter
FEMM  Kvinders Rettigheder og Ligestilling Mødedokumenter
PETI  Andragender Mødedokumenter
 Midlertidige udvalg
CRIS  Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise Mødedokumenter
SURE  Udvalget om Politikudfordringer Mødedokumenter
CRIM  Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge Mødedokumenter