7η Κοινοβουλευτική περίοδος
Διάσκεψη των προέδρων επιτροπών
Επιτροπές
6η Κοινοβουλευτική περίοδος
Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών (6η κοινοβ. περίοδος)
Επιτροπές (6η κοινοβ. περίοδος)
Διάφορα
Αναζήτηση εγγράφων
Παρελθούσες προσωρινές επιτροπές
Παρελθούσες προσωρινές επιτροπές
Αρχείο δραστηριοτήτων

Έγγραφα της ολομέλειαςΈγγραφα της ολομέλειας
Η ολομέλεια μαγνητοσκοπημένηΗ ολομέλεια μαγνητοσκοπημένη
Ο ΠρόεδροςΟ Πρόεδρος
Ο Γενικός ΓραμματέαςΟ Γενικός Γραμματέας
Προσεχώς στις επιτροπέςΠροσεχώς στις επιτροπές
Think TankThink Tank

 Κοινοβουλευτικές επιτροπές (Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated)

 Μόνιμες επιτροπές
AFET  Εξωτερικές Υποθέσεις Έγγραφα συνεδριάσεων
DROI  Ανθρώπινα Δικαιώματα Έγγραφα συνεδριάσεων
SEDE  Ασφάλεια και Άμυνα Έγγραφα συνεδριάσεων
DEVE  Ανάπτυξη Έγγραφα συνεδριάσεων
INTA  Διεθνές Εμπόριο Έγγραφα συνεδριάσεων
BUDG  Προϋπολογισμοί Έγγραφα συνεδριάσεων
CONT  Έλεγχος του Προϋπολογισμού Έγγραφα συνεδριάσεων
ECON  Οικονομική και Νομισματική Πολιτική Έγγραφα συνεδριάσεων
EMPL  Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις Έγγραφα συνεδριάσεων
ENVI  Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων Έγγραφα συνεδριάσεων
ITRE  Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια Έγγραφα συνεδριάσεων
IMCO  Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών Έγγραφα συνεδριάσεων
TRAN  Μεταφορές και Τουρισμός Έγγραφα συνεδριάσεων
REGI  Περιφερειακή Ανάπτυξη Έγγραφα συνεδριάσεων
AGRI  Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου Έγγραφα συνεδριάσεων
PECH  Αλιεία Έγγραφα συνεδριάσεων
CULT  Πολιτισμός και Παιδεία Έγγραφα συνεδριάσεων
JURI  Νομικά Θέματα Έγγραφα συνεδριάσεων
LIBE  Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις Έγγραφα συνεδριάσεων
AFCO  Συνταγματικές Υποθέσεις Έγγραφα συνεδριάσεων
FEMM  Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων Έγγραφα συνεδριάσεων
PETI  Αναφορές Έγγραφα συνεδριάσεων
 Προσωρινές επιτροπές
CRIS  Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση Έγγραφα συνεδριάσεων
SURE  Επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις Έγγραφα συνεδριάσεων
CRIM  Οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκλήματα Έγγραφα συνεδριάσεων