7. parlamentarni saziv
Konferencija predsjednika odbora
Odbori
6. parlamentarni saziv
Šesti saziv Konferencije predsjednika odbora
Šesti saziv odbora
Miscellaneous
Pretraživanje dokumenata
Nekadašnji privremeni odbori
Nekadašnji istražni odbori
Arhiv događaja

Dokumenti s plenarne sjedniceDokumenti s plenarne sjednice
Videosnimke rasprava s plenarne sjedniceVideosnimke rasprava s plenarne sjednice
PredsjednikPredsjednik
Glavni tajnikGlavni tajnik
Uskoro u odborimaUskoro u odborima
Think TankThink Tank

 Odbori (Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated)

 Stalni odbori
AFET  Vanjski poslovi Dokumenti sa sjednice
DROI  Ljudska prava Dokumenti sa sjednice
SEDE  Sigurnost i obrana Dokumenti sa sjednice
DEVE  Razvoj Dokumenti sa sjednice
INTA  Međunarodna trgovina Dokumenti sa sjednice
BUDG  Proračuni Dokumenti sa sjednice
CONT  Proračunski nadzor Dokumenti sa sjednice
ECON  Ekonomska i monetarna politika Dokumenti sa sjednice
EMPL  Zapošljavanje i socijalna pitanja Dokumenti sa sjednice
ENVI  Okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Dokumenti sa sjednice
ITRE  Industrija, istraživanje i energija Dokumenti sa sjednice
IMCO  Unutarnje tržište i zaštita potrošača Dokumenti sa sjednice
TRAN  Promet i turizam Dokumenti sa sjednice
REGI  Regionalni razvoj Dokumenti sa sjednice
AGRI  Poljoprivreda i ruralni razvoj Dokumenti sa sjednice
PECH  Ribarstvo Dokumenti sa sjednice
CULT  Kultura i obrazovanje Dokumenti sa sjednice
JURI  Pravna pitanja Dokumenti sa sjednice
LIBE  Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi Dokumenti sa sjednice
AFCO  Ustavna pitanja Dokumenti sa sjednice
FEMM  Prava žena i ravnopravnost spolova Dokumenti sa sjednice
PETI  Predstavke Dokumenti sa sjednice
 Privremeni odbori
CRIS  Financijska, ekonomska i socijalna kriza Dokumenti sa sjednice
SURE  Odbor za političke izazove Dokumenti sa sjednice
CRIM  Organizirani kriminal, korupcija i pranje novca Dokumenti sa sjednice