7-oji Parlamento kadencija
Komitetų pirmininkų sueiga
Komitetai
6-oji Parlamento kadencija
Komitetų pirmininkų sueiga (6-oji kadencija)
Komitetai (6-oji kadencija)
Kitos
Dokumentų paieška
Buvę laikinieji komitetai
Buvę tyrimo komitetai
Įvykių archyvas

Plenarinių posėdžių dokumentaiPlenarinių posėdžių dokumentai
Plenarinės sesijos debatų vaizdo įrašaiPlenarinės sesijos debatų vaizdo įrašai
PirmininkasPirmininkas
Generalinis sekretoriusGeneralinis sekretorius
Numatoma komitetuoseNumatoma komitetuose
Think TankThink Tank

 Parlamento komitetai (Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated)

 Nuolatiniai komitetai
AFET  Užsienio reikalai Posėdžio dokumentai
DROI  Žmogaus teisės Posėdžio dokumentai
SEDE  Saugumas ir gynyba Posėdžio dokumentai
DEVE  Vystymasis Posėdžio dokumentai
INTA  Tarptautinė prekyba Posėdžio dokumentai
BUDG  Biudžetas Posėdžio dokumentai
CONT  Biudžeto kontrolė Posėdžio dokumentai
ECON  Ekonomikos ir pinigų politika Posėdžio dokumentai
EMPL  Užimtumas ir socialiniai reikalai Posėdžio dokumentai
ENVI  Aplinka, visuomenės sveikata ir maisto sauga Posėdžio dokumentai
ITRE  Pramonė, moksliniai tyrimai ir energetika Posėdžio dokumentai
IMCO  Vidaus rinka ir vartotojų apsauga Posėdžio dokumentai
TRAN  Transportas ir turizmas Posėdžio dokumentai
REGI  Regioninė plėtra Posėdžio dokumentai
AGRI  Žemės ūkis ir kaimo plėtra Posėdžio dokumentai
PECH  Žuvininkystė Posėdžio dokumentai
CULT  Kultūra ir švietimas Posėdžio dokumentai
JURI  Teisės reikalai Posėdžio dokumentai
LIBE  Piliečių laisvės, teisingumas ir vidaus reikalai Posėdžio dokumentai
AFCO  Konstituciniai reikalai Posėdžio dokumentai
FEMM  Moterų teisės ir lyčių lygybė Posėdžio dokumentai
PETI  Peticijos Posėdžio dokumentai
 Laikinieji komitetai
CRIS  Finansų, ekonomikos ir socialinė krizė Posėdžio dokumentai
SURE  Politinių išbandymų komitetas Posėdžio dokumentai
CRIM  Organizuotas nusikalstamumas, korupcija ir pinigų plovimas Posėdžio dokumentai