7. volebné obdobie
Konferencia predsedov výborov
Výbory
6. volebné obdobie
Konferencia predsedov výborov (6. volebné obdobie)
Výbory (6. volebné obdobie)
Rôzne
Vyhľadávanie dokumentov
Bývalé dočasné výbory
Bývalé vyšetrovacie výbory
Archív podujatí

Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

 Parlamentné výbory (Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated)

 Stále výbory
AFET  Zahraničné veci Dokumenty ku schôdzam
DROI  Ľudské práva Dokumenty ku schôdzam
SEDE  Bezpečnosť a obrana Dokumenty ku schôdzam
DEVE  Rozvoj Dokumenty ku schôdzam
INTA  Medzinárodný obchod Dokumenty ku schôdzam
BUDG  Rozpočet Dokumenty ku schôdzam
CONT  Kontrola rozpočtu Dokumenty ku schôdzam
ECON  Hospodárske a menové veci Dokumenty ku schôdzam
EMPL  Zamestnanosť a sociálne veci Dokumenty ku schôdzam
ENVI  Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Dokumenty ku schôdzam
ITRE  Priemysel, výskum a energetika Dokumenty ku schôdzam
IMCO  Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa Dokumenty ku schôdzam
TRAN  Doprava a cestovný ruch Dokumenty ku schôdzam
REGI  Regionálny rozvoj Dokumenty ku schôdzam
AGRI  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dokumenty ku schôdzam
PECH  Rybárstvo Dokumenty ku schôdzam
CULT  Kultúra a vzdelávanie Dokumenty ku schôdzam
JURI  Právne veci Dokumenty ku schôdzam
LIBE  Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Dokumenty ku schôdzam
AFCO  Ústavné veci Dokumenty ku schôdzam
FEMM  Práva žien a rodová rovnosť Dokumenty ku schôdzam
PETI  Petície Dokumenty ku schôdzam
 Dočasné výbory
CRIS  Finančná, hospodárska a sociálna kríza Dokumenty ku schôdzam
SURE  Výbor pre politické výzvy Dokumenty ku schôdzam
CRIM  Organizovaná trestná činnosť,korupcia, pranie špinavých peňazí Dokumenty ku schôdzam