7. parlamenti ciklus
Bizottsági Elnökök Értekezlete
Bizottságok
6. parlamenti ciklus
Bizottsági Elnökök Értekezlete (6. ciklus)
Bizottságok (6. ciklus)
Egyéb
Dokumentumok keresése
Korábbi ideiglenes bizottságok
Korábbi vizsgálóbizottságok
Eseményarchívum

Plenáris dokumentumokPlenáris dokumentumok
Felvételek a plenáris ülés vitáirólFelvételek a plenáris ülés vitáiról
ElnökElnök
A FőtitkárA Főtitkár
Hamarosan a szakbizottságokbanHamarosan a szakbizottságokban
Think TankThink Tank

CRIS

Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válság

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Ülésdokumentumok

Szeretettel üdvözöljük!

 
A CRIS bizottság mandátuma első évében a válság okainak és következményeinek, a tétlenség költségeinek elemzésével, a válság leküzdésének és megismétlődése elkerülésének lehetséges módjaival foglalkozott.
 
A CRIS bizottság számos esemény – többek között nyilvános meghallgatások és workshopok, eszmecserék, tematikus dokumentumokról szóló viták, küldöttségi látogatások, tényfeltáró és elemző munka – szervezésével nemcsak az összehangoltabb fellépésre irányuló fontosabb területek meghatározását célozta meg, hanem konkrét politikai ajánlások előterjesztését is.
 
E politikai ajánlásokat a CRIS bizottságnak a 2010. októberi plenáris ülésen elfogadott állásfoglalása tartalmazza.
 
A bizottság munkájának második évében a hangsúlyt a nemzeti parlamentekkel folytatott intenzív párbeszédre kívánja helyezni, hogy visszajelzést kapjon az időközi jelentésről, valamint annak biztosítására, hogy a végleges jelentésben szereplő konkrét politikai ajánlások az EU nemzeti parlamentjeinek támogatását élvezzék.
 
Ez a honlap fontos szerepet tölt be abban, hogy erről a folyamatban lévő munkáról naprakész tájékoztatást nyújtsunk Önnek.
Kérjük, további kérdéseivel és kéréseivel bizalommal forduljon titkárságunkhoz.
 
Köszönjük, hogy ellátogatott a CRIS bizottság honlapjára.
 
 

Bemutatás és hatáskörök

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:
 
  1. a pénzügyi, gazdasági és szociális válság mértékének, az Unióra és tagállamaira gyakorolt hatásának, valamint a globális kormányzás állapotának elemzése és értékelése, továbbá megfelelő intézkedések javaslása az egészséges és stabil pénzügyi piacok hosszú távú újjáépítésére, melyek lehetővé teszik a tartós növekedés, a társadalmi kohézió és a foglalkoztatás fenntartását valamennyi szinten, és ezen intézkedések hatásának, valamint a tétlenség költségének értékelése; 
  2. az érintett területekkel kapcsolatban hozott közösségi jogszabályok ezidáig történő végrehajtásának elemzése és értékelése, valamint a tartós és minőségi növekedés és a hosszú távú beruházások fenntartása érdekében a tagállamok által hozott intézkedések összehangolása a munkanélküliség elleni küzdelem, valamint a demográfiai és éghajlati kihívások megválaszolása céljából, tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét; 
  3. ennek érdekében ki kell építenie a szükséges kapcsolatokat és meghallgatásokat kell szerveznie az európai uniós intézményekkel, valamint a nemzeti, európai és nemzetközi intézményekkel és fórumokkal, a tagállamok és harmadik országok nemzeti parlamentjeivel és kormányaival, valamint a tudományos világ, a vállalatok és a civil társadalom képviselőivel, ide értve a szociális partnereket is, és mindezt az állandó bizottságokkal szorosan együttműködve kell tennie.
További részletek :