Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji
Komisje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji (szósta kadencja)
Komisje (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Komisje tymczasowe, które zakończyły działalność
Komisje śledcze, które zakończyły działalność
Archiwum wydarzeń

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank


Powitanie

Drogi Internauto!
 
Witaj na stronie Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego.
 
Uprawnienia w dziedzinie budżetu były jednymi z pierwszych, jakie uzyskał Parlament, a wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony zostały one jeszcze zwiększone. Obecnie bowiem Parlament na równi z Radą decyduje o wszystkich wydatkach zawartych w rocznym budżecie Unii. 
 
Głównym zadaniem Komisji Budżetowej, w której składzie skład wchodzi 43 członków i tyluż zastępców, jest przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego rocznego budżetu Unii (147,2 mld EUR w środkach na pokrycie zobowiązań i 129,1 mld EUR w środkach na pokrycie płatności w roku budżetowym 2012). 
 
Ponadto Komisja Budżetowa jest również odpowiedzialna za przygotowanie negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych (lub perspektywy finansowej), które przez siedem lat stanowią ramy rocznych procedur budżetowych. W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony, w którym raz jeszcze powtórzono, że budżet UE musi być w pełni finansowany z zasobów własnych, Komisja Budżetowa pracuje obecnie nad ważnymi wnioskami ustawodawczymi zmierzającymi do ponownego wprowadzenia rzeczywistych dochodów, które zasilałyby budżet publiczny UE.
 
Na tej stronie znajdziesz użyteczne i regularnie aktualizowane informacje na temat prac Komisji Budżetowej. Zachęcam także do śledzenia naszych posiedzeń na EP live. 
 
Życzę miłej wizyty! 
 
Alain Lamassoure

Prezentacja i kompetencje

Komisja ma uprawnienia w zakresie:
  1. wieloletnich ram finansowych dochodów i wydatków Unii oraz systemu środków własnych Unii;
  2. prerogatyw budżetowych Parlamentu, a mianowicie budżetu Unii, jak również negocjowania i wdrażania porozumień międzyinstytucjonalnych w tej dziedzinie;
  3. preliminarzy Parlamentu, zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie;
  4. budżetu organów zdecentralizowanych;
  5. działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
  6. włączenia Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu, z zastrzeżeniem uprawnień komisji właściwej w zakresie Porozumienia o Partnerstwie AKP-UE;
  7. skutków finansowych oraz zgodności wszystkich aktów prawnych Wspólnoty z wieloletnimi Ramami Finansowymi, z zastrzeżeniem uprawnień właściwych komisji;
  8. śledzenia i oceny wykonania bieżącego budżetu niezależnie od postanowień artykułu 78 ust. 1, przenoszenia środków finansowych, procedur dotyczących schematów organizacyjnych, środków administracyjnych oraz opinii w sprawach związanych z projektami budowlanymi o znaczących skutkach finansowych;
  9. rozporządzenia finansowego, z wyłączeniem kwestii dotyczących wykonywania, zarządzania i kontroli budżetu.