Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji
Komisje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji (szósta kadencja)
Komisje (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Komisje tymczasowe, które zakończyły działalność
Komisje śledcze, które zakończyły działalność
Archiwum wydarzeń

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

CRIS

Kryzys Finansowy, Gospodarczy i Społeczny

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia

Witamy!

 
W pierwszym roku trwania mandatu komisja CRIS skoncentrowała się na analizie przyczyn i skutków kryzysu, kosztów bezczynności i możliwych sposobów przezwyciężenia kryzysu i uniknięcia powtórzenia się sytuacji.
 
Organizując różne wydarzenia, takie jak wysłuchania publiczne, warsztaty, wymiany poglądów, dyskusje w sprawie dokumentów tematycznych, wizyty delegacji, a także przez solidną pracę badawczą i analityczną komisja CRIS dążyła nie tylko do określenia kluczowych obszarów bardziej skoordynowanego działania, lecz również do wydania konkretnych zaleceń politycznych.
 
Te polityczne zalecenia są zawarte w rezolucji komisji CRIS przyjętej na sesji plenarnej w październiku 2010 r.
 
W drugim roku praca komisji koncentrować się będzie na intensywnym dialogu z parlamentami krajowymi, mającym na celu uzyskanie opinii zwrotnych na temat tymczasowego sprawozdania oraz na zagwarantowaniu, że konkretne zalecenia polityczne zawarte w sprawozdaniu końcowym będą się cieszyć poparciem parlamentów krajów UE.
 
Strona internetowa jest istotnym elementem pozwalającym być na bieżąco z postępami prac.
W przypadku dalszych pytań proszę skontaktować się z sekretariatem.
 
Dziękujemy za odwiedziny na stronie komisji CRIS.
 
 

Prezentacja i kompetencje

 

Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
  1. analiza i ocena rozmiarów kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego, jego wpływu na UE i jej państwa członkowskie oraz stanu ładu światowego, oraz proponowanie odpowiednich środków długoterminowej odbudowy zdrowych i stabilnych rynków finansowych, które umożliwią wsparcie trwałego wzrostu, spójności społecznej i zatrudnienia na wszystkich szczeblach, a także przedstawienie oceny wpływu tych środków oraz kosztów wynikających z zaniechania wszelkich działań; 
  2. analiza i ocena dotychczasowego wdrażania prawodawstwa wspólnotowego we wszystkich odpowiednich dziedzinach, a także koordynacja działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu wsparcia trwałego i dobrego jakościowo wzrostu oraz inwestycji długoterminowych z myślą o zwalczaniu bezrobocia oraz o podjęciu wyzwań demograficznych i klimatycznych, przy równoczesnym przestrzeganiu zasady pomocniczości; 
  3. nawiązywanie w tym celu niezbędnych kontaktów i organizowanie przesłuchań z udziałem instytucji Unii Europejskiej oraz instytucji i forów światowych, europejskich i międzynarodowych, krajowych parlamentów i rządów państw członkowskich oraz krajów trzecich, a także przedstawicieli środowisk naukowych, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego, w tym partnerów społecznych, w ścisłej współpracy z komisjami stałymi.
Więcej informacji :