Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji
Komisje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji (szósta kadencja)
Komisje (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Komisje tymczasowe, które zakończyły działalność
Komisje śledcze, które zakończyły działalność
Archiwum wydarzeń

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DEVE

Rozwój

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia

Powitanie

Eva Joly
Witam Państwa serdecznie na naszej stronie internetowej. Nazywam się Eva Joly, jestem francuską posłanką Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim i przewodniczącą Komisji Rozwoju w PE.
Ponad miliard osób na świecie żyje w skrajnym ubóstwie. Jeszcze więcej ludzi cierpi głód i choroby lub nie ma dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji. Ponadto mieszkańcy ubogich krajów są coraz bardziej narażeni na niszczycielskie skutki zmian klimatu.
Obywatele Europy głęboko wierzą, że UE ma obowiązek powstrzymania ubóstwa i cierpienia na świecie, a przecież zasoby światowe mogłyby wystarczyć dla wszystkich, gdyby były sprawiedliwie dzielone. Większość Europejczyków, podobnie jak ja, jest dumnych z tego, że Europa przekazuje na cele pomocy rozwojowej więcej środków niż ktokolwiek inny – są to miliardy euro co roku.
Moim zadaniem – oraz zadaniem członków Komisji Rozwoju – jest czuwanie nad tym, by Unia Europejska robiła wszystko, co w jej mocy, aby wesprzeć tych, którzy naszej pomocy potrzebują. Pilnujemy również tego, by nasze środki były rozsądnie wydawane w państwie docelowym.
Czym się zatem zajmujemy? Pomagamy w tworzeniu budżetu. Z bliska kontrolujemy Komisję Europejską i wszystkie inne podmioty, które realizują europejską politykę rozwojową i dostarczają europejską pomoc humanitarną. Ponadto wraz z państwami członkowskimi UE tworzymy prawo, które stanowi ramy dla naszej działalności w dziedzinie rozwoju.
Często się również spotykamy, aby prowadzić dyskusje z politykami i ekspertami z całego świata na temat sytuacji w poszczególnych rejonach oraz ich faktycznych potrzeb. A jeśli to możliwe, sami udajemy się z wizytą do miejsc, takich jak Gaza, Haiti czy Nepal, aby poznać ich sytuację.
Dużo więcej szczegółów znajdą Państwo na tej stronie internetowej.

Prezentacja i kompetencje

Komisja ma uprawnienia w zakresie:
1.   wspierania, realizacji i monitorowania polityki rozwoju i współpracy Unii, a zwłaszcza:
(a)  dialogu politycznego z krajami rozwijającymi się, zarówno dwustronnego jak i w ramach odpowiednich organizacji międzynarodowych i na płaszczyźnie międzyparlamentarnej,
(b)  pomocy dla krajów rozwijających się i porozumień o współpracy z nimi,
(c)  promowania wartości demokratycznych, dobrego zarządzania i praw człowieka w krajach rozwijających się;
2.   kwestii związanych z umową o partnerstwie AKP-UE i stosunków z właściwymi organami;
3.   udziału Parlamentu w misjach obserwacji wyborów, w razie potrzeby we współpracy z innymi właściwymi komisjami i delegacjami.
Komisja koordynuje pracę delegacji międzyparlamentarnych i delegacji ad hoc objętych zakresem jej kompetencji.