Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji
Komisje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji (szósta kadencja)
Komisje (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Komisje tymczasowe, które zakończyły działalność
Komisje śledcze, które zakończyły działalność
Archiwum wydarzeń

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

EMPL

Zatrudnienie i Sprawy Socjalne

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia

Powitanie

Dzień dobry!
 
Witam Państwa na stronie komisji EMPL, której jestem przewodniczącą.
 
Nasza komisja zajmuje się głównie polityką zatrudnienia i wszystkimi aspektami polityki społecznej, warunkami pracy, szkoleniem zawodowym i swobodnym przepływem pracowników i emerytów. Poniżej znajduje się pełny wykaz naszych uprawnień.
 
W skład komisji wchodzi 49 posłów i tyle samo zastępców, reprezentujących poszczególne ugrupowania polityczne w Parlamencie Europejskim. Każda grupa polityczna mianuje osobę pilotującą działania (koordynatora), który bierze udział w organizacji prac komisji.
 
Komisja EMPL uczestniczy, wraz z Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską, we wdrażaniu ram prawnych w dziedzinach należących do jej kompetencji.
 
Podczas obecnej kadencji nasza komisja ma zamiar nadać rozpęd przygotowaniu nowej agendy społecznej i przyczynić się do propagowania społeczeństwa w większym stopniu integrującego.
 
Nasza strona jest regularnie aktualizowana, by na bieżąco informować Państwa o działalności i pracach naszej komisji. Mogą Państwo również śledzić nasze posiedzenia za pośrednictwem EP Live.
 
Miłej wizyty!

Prezentacja i kompetencje

Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. polityki zatrudnienia i wszelkich aspektów polityki społecznej, takich jak warunki pracy, ubezpieczenia społeczne i ochrona socjalna;
2. środków mających na celu ochronę zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy;
3. Europejskiego Funduszu Społecznego;
4. polityki szkoleń zawodowych, w tym także podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
5. swobodnego przepływu pracowników i emerytów;
6. dialogu społecznego;
7. wszelkich form dyskryminacji w miejscu pracy i na rynku pracy, z wyjątkiem dyskryminacji ze względu na płeć;
8. stosunków z:
-  Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop),
-  Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy,
-  Europejską Fundacją ds. Kształcenia,
-  Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
-  oraz stosunków z innymi właściwymi organami UE i organizacjami międzynarodowymi.