Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji
Komisje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji (szósta kadencja)
Komisje (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Komisje tymczasowe, które zakończyły działalność
Komisje śledcze, które zakończyły działalność
Archiwum wydarzeń

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

FEMM

Prawa Kobiet i Równouprawnienie

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia

Powitanie

Jako przewodniczący komisji FEMM pragnę gorąco powitać wszystkich odwiedzających tę oficjalną stronę internetową. Prawa kobiet i równouprawnienie płci to podstawowe zagadnienia, jakimi zajmuje się nasza komisja. Mamy nadzieję, że dzięki zwiększeniu naszej dostępności w Internecie, obywatele UE oraz wszystkie osoby zainteresowane naszą misją będą mogły dokładniej się zapoznać z naszą działalnością i nawiązać z nami bliższe kontakty.
Będziemy korzystali z tego kanału komunikacyjnego, aby dalej promować misję oraz osiągnięcia komisji FEMM, poprzez udostępnianie odbiorcom naszej strony informacji i gwarantowanie przejrzystości działań. Pomimo licznych sukcesów w zakresie wzmacniania pozycji kobiet, we wszystkich dziedzinach życia można wskazać jeszcze wiele obszarów (o wymiarze społecznym, kulturowym, politycznym i gospodarczym), w których kobiety nadal nie są traktowane na równi z mężczyznami. Nasze największe zaniepokojenie wzbudzają: różnica w płacach, ubóstwo kobiet, niewystarczająca reprezentacja kobiet na stanowiskach decyzyjnych, handel kobietami i dziećmi oraz przemoc wobec tych grup społecznych. Chcemy się zająć tymi kwestiami i potrzebna jest nam w tym celu pomoc ze strony społeczeństwa obywatelskiego oraz wszystkich organizacji, które walczą o równe prawa.
 
Nasza strona zawiera obszerny zasób informacji na temat naszych prac; mamy nadzieję, że będzie ona przyjazna dla użytkowników. Chętnie się zapoznamy z Państwa uwagami dotyczącymi zarówno samej strony, jak i naszej działalności. Zapraszamy Państwa do częstego zaglądania na tę stronę, ponieważ będzie ona okresowo aktualizowana i uzupełniana o najnowsze wiadomości dotyczące naszej komisji.
 
Mikael Gustafsson

Prezentacja i kompetencje

Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
  1. definiowania, promowania i ochrony praw kobiet w Unii oraz środków wspólnotowych w tym zakresie;
  2. promowania praw kobiet w krajach trzecich;
  3. polityki równych szans, w tym równości między kobietami i mężczyznami w dostępie do rynku pracy i w sposobie traktowania w pracy;
  4. likwidacji wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć;
  5. realizacji i dalszego rozwijania zasady równości szans (mainstreaming) we wszystkich sektorach;
  6. nadzorowania oraz realizacji umów i konwencji międzynarodowych dotyczących praw kobiet;
  7. polityki informacyjnej dotyczącej kobiet.