Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji
Komisje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji (szósta kadencja)
Komisje (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Komisje tymczasowe, które zakończyły działalność
Komisje śledcze, które zakończyły działalność
Archiwum wydarzeń

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank


Powitanie

Szanowni Państwo!
 
Witamy na stronie internetowej Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA).
Znajdą na niej Państwo harmonogram prac i dokumenty robocze komisji INTA. Biuletyny komisji, w tym szczegóły dotyczące przygotowywanych sprawozdań, wysłuchań itp. są również dostępne na tej stronie.
 
Od chwili wejścia w życie Traktatu z Lizbony Parlament Europejski ma do odegrania decydującą rolę w określaniu polityki handlowej Unii, która obejmuje dziedziny takie jak międzynarodowy handel towarami i usługami oraz handlowe aspekty własności intelektualnej, a także bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Prawodawstwo w dziedzinie handlu i międzynarodowe umowy handlowe mogą być obecnie wdrażane jedynie za zgodą PE reprezentującego obywateli europejskich.  
 
Wierzę, że strona internetowa będzie służyć jako skuteczne narzędzie wyszukiwania oraz że pozwoli obywatelom europejskim na lepsze zrozumienie prac i procedur komisji INTA, a także ogólnie polityki Unii w dziedzinie handlu. 
 
Dziękujemy Państwu za wizytę na naszej stronie. Jeżeli mają Państwo dalsze pytania dotyczące prac komisji, prosimy o skontaktowanie się z sekretariatem.
 

Prezentacja i kompetencje

Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
kwestii związanych z tworzeniem i wdrażaniem wspólnej polityki handlowej Unii oraz jej zewnętrznymi stosunkami gospodarczymi, a w szczególności:
 
1.    stosunków finansowych, gospodarczych i handlowych z krajami trzecimi i organizacjami regionalnymi;
2.    środków harmonizacji technicznej lub standaryzacji w dziedzinach objętych instrumentami prawa międzynarodowego;
3.    stosunków z właściwymi organizacjami międzynarodowymi oraz z organizacjami promującymi integrację gospodarczą i handlową na poziomie regionalnym poza Unią;
4.    stosunków ze Światową Organizacją Handlu, również w jej wymiarze parlamentarnym.
 
Komisja pozostaje w kontakcie z właściwymi delegacjami międzyparlamentarnymi i delegacjami ad hoc w zakresie gospodarczych i handlowych aspektów stosunków z krajami trzecimi.