Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji
Komisje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji (szósta kadencja)
Komisje (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Komisje tymczasowe, które zakończyły działalność
Komisje śledcze, które zakończyły działalność
Archiwum wydarzeń

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

PECH

Rybołówstwo

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia

Witamy na witrynie internetowej Komisji Rybołówstwa

Na naszej witrynie znajdą Państwo różnorodne informacje i dokumenty związane z pracą naszej komisji, takie jak porządek obrad i dokumenty omawiane podczas posiedzeń, publikowany co miesiąc biuletyn oraz dokumenty przekazane przez zainteresowane podmioty i ekspertów podczas przesłuchań publicznych. Na stronie główniej naszej witryny internetowej wyświetlane są regularnie uaktualniane wiadomości na temat naszej działalności.
 
Głównym zagadnieniem, nad którym skupi się nasza komisja w tej kadencji jest niewątpliwie bieżąca reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa, w którą w następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony, zaangażowany jest, w ramach procedury współdecyzji, również Parlament Europejski. Polityka rybołówstwa łączy w sobie wiele aspektów i ma na celu zagwarantowanie długotrwałego zrównoważonego rozwoju środowiska morskiego, zasobów rybnych, rybaków oraz pokrewnych gałęzi przemysłu, jak również społeczności nadbrzeżnych. Obecnie obowiązująca polityka ma wiele niedociągnięć, którymi zajmą się trzy instytucje zaangażowane w reformę.
 
Odpowiednie informowanie obywateli UE na temat kształtowania się decyzji politycznych, które zostaną podjęte w ich imieniu, może wyłącznie pozytywnie wpłynąć na ten proces, ja zaś wierzę, że niniejsza witryna internetowa może odegrać istotną rolę w przybliżaniu Państwu naszej codziennej działalności.
 
Gabriel Mato Adrover,
Przewodniczący

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.    funkcjonowania i rozwoju wspólnej polityki rybołówstwa oraz zarządzania nią;
2.    zachowania zasobów rybnych;
3.    wspólnej organizacji rynku produktów rybnych;
4.    polityki strukturalnej w sektorze rybołówstwa i upraw wodnych, w tym instrumentów finansowych orientacji w dziedzinie rybołówstwa;
5.    umów międzynarodowych dotyczących rybołówstwa.