Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji
Komisje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji (szósta kadencja)
Komisje (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Komisje tymczasowe, które zakończyły działalność
Komisje śledcze, które zakończyły działalność
Archiwum wydarzeń

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

REGI

Rozwój Regionalny

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia

Powitanie

Artykuł 3 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi: „Unia (...) wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między Państwami Członkowskimi”. By umożliwić realizację tego celu korzystamy z funduszy strukturalnych, dzięki którym możemy wspierać prawidłowo funkcjonującą politykę rozwoju regionalnego, powiązaną z innymi strategiami politycznymi, między innymi w zakresie badań, energii i transportu.
 
Komisja Rozwoju Regionalnego, której mam zaszczyt przewodniczyć, odpowiada za zagwarantowanie, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie realizują politykę gospodarczą w sposób, który pozwala na osiągnięcie powyższego celu. W tym celu ściśle współpracujemy z prezydencją Unii Europejskiej, Radą, Komisją Europejską, jak również ciałami doradczymi UE, takimi jak Komitet Regionów oraz Komitet Ekonomiczno-Społeczny i wiele innych organizacji regionalnych i lokalnych.
 
50 członków komisji oraz 50 zastępców członków reprezentuje wszystkie frakcje polityczne w PE, które za pośrednictwem swoich koordynatorów kształtują naszą działalność we współpracy z prezydium komisji.
 
Niniejsza witryna Internetowa pozwala Państwu wyszukać szczegółowe informacje na temat naszej działalności ustawodawczej i politycznej, a dzięki EP Live możecie Państwo oglądać nasze posiedzenia.
 
Danuta Maria HÜBNER

Prezentacja i kompetencje

Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
polityki regionalnej i polityki spójności, a zwłaszcza:
 
(a)    Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i innych unijnych instrumentów polityki regionalnej;
 
(b)    oceny wpływu innych polityk unijnych na spójność gospodarczą i społeczną;
 
(c)    koordynacji unijnych instrumentów strukturalnych;
 
(d)    regionów peryferyjnych i wysp jak również współpracy transgranicznej i międzyregionalnej;
 
(e)    stosunków z Komitetem Regionów, organizacjami współpracy międzyregionalnej oraz władzami lokalnymi i regionalnymi.
 
Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2006 r. Konferencja Przewodniczących postanowiła włączyć wymiar miejski w zakres kompetencji domyślnych komisji.