Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji
Komisje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji (szósta kadencja)
Komisje (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Komisje tymczasowe, które zakończyły działalność
Komisje śledcze, które zakończyły działalność
Archiwum wydarzeń

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

SURE

Komisja ds. wyzwań politycznych

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia

Powitanie

Drogi Internauto!
 
Pragnę powitać Cię na stronie głównej Specjalnej komisji ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r. albo w skrócie komisji SURE.
 
Nasza komisja została utworzona w lipcu 2010 r. i wówczas udzielono jej rocznego mandatu w celu określenia politycznych priorytetów Parlamentu Europejskiego w ramach nowych wieloletnich ram finansowych na okres po 2013 r., zarówno pod kątem prawodawstwa, jak i samego budżetu, oraz w celu przedstawienia wytycznych dotyczących środków niezbędnych Unii Europejskiej, by zrealizować te priorytety.
 
Pięćdziesięciu stałych członków i tyluż zastępców, reprezentujących wszystkie grupy polityczne Parlamentu Europejskiego oraz większość komisji zajmujących się konkretnymi dziedzinami, pracuje z oddaniem, aby wywiązać się z tych ambitnych zadań.
 
Miło mi zaprosić Cię do śledzenia naszej pracy za pośrednictwem tej strony internetowej.
 
Z poważaniem
 
Jutta Haug
przewodnicząca

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

a) określanie priorytetów politycznych Parlamentu w WRF po 2013 r., zarówno pod kątem prawodawczym, jak i budżetowym;
b) szacowanie środków finansowych niezbędnych dla Unii do realizacji jej celów i prowadzenia polityki w okresie począwszy od 1 stycznia 2014 r.; 
c) określenie długości kolejnych WRF; 
d) zaproponowanie, zgodnie z określonymi priorytetami i celami, struktury przyszłych WRF, ze wskazaniem głównych dziedzin aktywności Unii; 
e) przedłożenie wytycznych do orientacyjnej dystrybucji środków pomiędzy poszczególne kategorie wydatków WRF zgodnie z priorytetami i proponowaną strukturą;
f) określenie związku między reformą systemu finansowania budżetu UE a przeglądem wydatków, by udzielić Komisji Budżetowej solidnych podstaw do negocjowania nowych WRF;