Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji
Komisje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji (szósta kadencja)
Komisje (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Komisje tymczasowe, które zakończyły działalność
Komisje śledcze, które zakończyły działalność
Archiwum wydarzeń

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

TRAN

Transport i Turystyka

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia

Powitanie

Witamy na stronie internetowej Komisji Transportu i Turystyki. Można tutaj znaleźć informacje dotyczące naszej komisji, jej członków oraz naszej działalności. Mam zaszczyt przewodniczyć jednej z najbardziej zajętych i jednej z najważniejszych komisji Parlamentu Europejskiego.
 
Nasza komisja uczestniczy w procesie stanowienia prawa w ramach procedury współdecyzji i posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z państwami członkowskimi, będąc równorzędnym partnerem w opracowywaniu aktów prawnych w zakresie transportu, polityki w dziedzinie turystyki oraz strategii politycznych dotyczących usług pocztowych.
 
Transport stanowi nieodłączną część naszej codzienności. Jest on ważny nie tylko z racji dostarczania towarów i usług dla przemysłu i handlu, ale również z uwagi na przewóz osób z domu do pracy, do szkoły lub na zasłużone wakacje. Bez transportu społeczeństwo zatrzymuje się w bezruchu, załamuje się wymiana handlowa, a my tracimy niezbędny system wzajemnych połączeń. W codziennym życiu nikt z nas nie może się obyć bez transportu. Komisja, której przewodniczę, jest od dawna świadoma tych wyzwań i nieustannie działa, abyśmy w ramach Unii Europejskiej w pełni wykorzystywali potencjał transportu, nie tylko na korzyść stabilności gospodarczej i społecznej, ale także – i jest to równie ważne – na rzecz zrównoważenia środowiskowego.
 
Wierzymy, że poszczególne środki transportu wnoszą do społeczeństwa dodatkową wartość i dlatego każdy powinien mieć do nich dostęp.
 
Brian Simpson
 

Prezentacja i kompetencje

Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    środków dotyczących rozwoju wspólnej polityki transportu kolejowego, drogowego, śródlądowego, morskiego i powietrznego, a zwłaszcza:
 
(a)    wspólnych reguł dotyczących transportu w ramach Unii Europejskiej,
(b)    tworzenia i rozwoju sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury transportu,
(c)    świadczenia usług transportowych i stosunków z krajami trzecimi w dziedzinie transportu,
(d)    bezpieczeństwa transportu,
(e)    stosunków z międzynarodowymi organizacjami do spraw transportu;
 
2.    usług pocztowych;
 
3.    turystyki.